VESTI:
Početna / javne rasprave / Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Osečina za 2019
Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Osečina za 2019

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Osečina za 2019

Na osnovu člana 42. Zakona o budžetskom sistemu (”Službeni glasnik RS”, br.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispravka, 108/2013,142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018), Opštinska uprava Osečina upućuje

JAVNI POZIV građanima opštine

               da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Osečina za 2019. godinu koja će se održati u sredu, 05.12.2018. godine, sa početkom u 10 časova, u kancelariji predsednika opštine (Karađorđeva 78, Osečina).

              Nacrt Odluke o budžetu opštine Osečina za 2019. godinu, sa obrazloženjem, možete preuzeti na sajtu opštine Osečina www.osecina.com.

              Datum objavljivanja poziva: 03.12.2018. godine

budzet 2019.-nacrt

 

           NAČELNIK,
Milan Urošević, s.r.

Scroll To Top