VESTI:
Početna / lokalna samouprava / Dokumenta za download

Dokumenta za download

Službeni glasnici

Skupštinski glasnik 25.12.2012

Skupštinski glasnik 1/2013

Skupštinski glasnik 2/2013

Skupštinski glasnik 3/2013

Skupštinski glasnik 4/2013

Skupštinski glasnik 5/2013

Skupštinski glasnik 6/2013

Skupštinski glasnik 7/2013

Skupštinski glasnik 8/2013

Skupštinski glasnik 9/2013

Skupštinski glasnik 25.12.2013

Plan javnih nabavki

Plan javnih nabvki Opštinska uprava Osečina

Plan javnih nabavki Sportski centar

Plan javnih nabavki Dom zdravlja Osečina

Strategije i planovi

Strategija lokalnog održivog razvoja Opštine Osečina

Lokalni akcioni plan za mlade

Statut opštine Osečina

Prostorni plan opštine Osečina

REGIONALNI PLAN  UPRAVLJANJA  KOMUNALNIM  OTPADOM  ZA 11  OPŠTINA KOLUBARSKOG  REGIONA

Opštinski plan upravljanja otpadom za opštinu Osečina

Lokalni ekološki akcioni plan 2013

Informatori o radu

Informator o radu Socijalnog centra “Napredak”

Informator o radu Opštine Osečina za 2013. godinu

Informator o radu Opštine Osečina za 2012. godinu

Informator o radu Opštine Osečina za 2011. godinu

Plan budžeta 2014 – obrasci

Plan budžeta 2014. – obrasci

Odluka o određivanju zona na terotoriji opštine Osečina

Odluka o određivanju koeficijenta za nepokretnostiza nepokretnosti na zonama sa prosečnom cenama odgovarajućih nepokretnosti u tekućoj godini.

Odluku o utrđivanju prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Osečina.

Odluke o visini stope poreza na imovinu u opštini Osečini.

Odluke o visini stopa  amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu.

Odluku o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze na teritoriji opštine Osečina.

Scroll To Top