VESTI:
Početna / Organizaciona struktura
Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura (grafički prikaz)

ssitematyacija

 

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I POSLOVE ORGANA OPŠTINE

red.br. naziv radnog mesta brojizvršioca uslovi zaobavljanje poslova
1 2 3 4
1. Saradnik za normativne poslove-načelnik odeljenja 

 

1 *VŠS-pravna,odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti 5 godina radnog iskustva,položen stručni ispit
2. Budžetski inspektor 

 

* VSS-ekonomski fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 5 godina radnog iskustva ,položen stručni ispit
3. Stručni saradnik za matične poslove i građanska stanja 1 *VSS- društvenog smera, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 5 godina radnog iskustva, položen stručni ispit i poseban stručni ispit za matičara
4. Stručni saradnik za matične poslove – zamenik matičara 1 *VSS-društvenog smera odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 5 godina radnog iskustva, položen stručni ispit i poseban stručni ispit za matičara
5. Stručni saradnik Mesne kancelarije i poslovi matičara 1

 

 

*VSS-društvenog smera odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 5 godina radnog iskustva, položen stručni ispit i poseban stručni ispit za matičara
6. Stručni saradnik za opšte poslove i poslove odbrane 

 

1 * VSS-pravni fakultet odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit
7. Saradnik za poslove boračko invalidske zaštite i poslove odbrane  1

 

 

*VŠS – pravna, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti 5 godina radnog iskustva,položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
8. Pripravnik  VSS pravni fakultet odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti

ODELJENJE ZA BUDŽET, PRIVREDU I JAVNE SLUŽBE

red.br. naziv radnog mesta broj izvršioca uslovi zaobavljanje poslova
1 2 3 4
1. Stručni saradnik za budžetsko planiranje i kontrolu rashoda-načelnik odeljenja 1 *VSS-ekonomska odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 5 godina iskustva,položen stručni ispit
2. Stručni sardnik za poslove poljoprivrede i razvoj sela

 

2 * VSS-poljoprivredni fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,5 godina radnog iskustva,položen stručni ispit
3. Referent za administrativno-tehničke poslove u oblasti poljoprivrede 1 *SSS-poljoprivrednog smera, 1 godina radnog iskustva i položen stručni ispit
5. Stručni saradnik za poslove kulture,fizičke kulture,socijalne zaštite i društvene brige o deci  1 *VSS-pravni fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit
6. Koordinator za podršku lokalnom ekonomskom razvoju-Kancelarija za LER 1 *VSS –ekonomski fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,3 godine radnog iskustva i položen stručni ispit
7. Stručni saradnik za ekonomski razvoj – Kancelarija za LER 1 *VSS- ekonomska, organizacione nauke, tehničke nauke, pravo,fizička kultura odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, iskustvo u upravi na poslovima ekonomskog razvoja, znanje engleskog na nivou govornog i pisanog jezika i položen stručni ispit
8. Saradnik za računovodstvo i trezora 1 * VŠS –ekonomskog odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,1 godina radnog iskustva,položen stručni ispit
9. Referent za knjigovodstvene poslove

 

2 * SSS-ekonomskog smera, 3 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
10. Referent za poslove obračuna i blagajničke poslove  1 *SSS-komercijalnog smera , 1 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
11. Pripravnik 1 * VSS-ekonomski fakultet odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,
12. Pripravnik 1 *VŠS- ekonomska odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti

ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Red.Br. Naziv radnog mesta Brojizvršilaca Uslovi zaobavljanje poslova
1 2 3 4
1. Stručni saradnik za poslove inspekcije zaštite životne sredine –načelnik odeljenja 1 * VSS-šumarski fakultet,poljoprivredni fakultet, tehnološki fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,5 godina radnog iskustva, položen stručni ispit
2. Stručni saradnik za poslove građevinske inspekcije 1 *VSS-građevinski fakultet,PMF –prostorno planiranje odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,5 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
3. Stručni saradnik za poslove komunalne inspekcije  

1

*VSS –tehničkog smera, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 5 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
4. Stručni saradnik za poslove saobraćajne inspekcije 1 *VSS -saobraćajni fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 5 godina radnog iskustva, položen stručni ispit

ODELJENJE ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE, URBANIZAM I STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE

Red.br. Naziv radnog mesta Broj izvršioca Uslovi zaobavljanje poslova
1 2 3 4
1. Saradnik za poslove investicija – načelnik odeljenja  

1

*VŠS-građevinska, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti ,5 godina radnog ikustva,položen stručni ispit
2. Stručni saradnik za poslove urbanizma i građevinarstva   

1

* VSS-građevinski ili arhitektonski fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,5 godina radnog iskustva, položen
3. Stručni saradnik za imovinsko pravne poslove i građevinske dozvole 2 *VSS-pravni fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,5 godina radnog iskustva, položen državni ispit
 

 

4.

 

Stručni saradnik za zaštitu životne sredine

 

 

 

1

 

*VSS-fakultet prirodnih ili tehničkih nauka, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen ispit za upravljanje motornim vozilom ”B” kategorije, položen stručni ispit
5. Saradnik za javne površine  1 *VŠS-pravna, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti3 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
6. Referent za geodetske poslove i građevinsko zemljište 1 *SSS- geodetskog smera, 6 meseci radnog iskustva, položen stručni ispit
7. Pripravnik  1 *VSS-diplomirani inženjer arhitekture odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,
8. Pripravnik 

 

2 *diplomirani inženjer građevinarstva odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,
9. Pripravnik  1 *SSS-građevinskog smera 

 

ODELJENJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Red.Br. Naziv radnog mesta Brojizvršioca Uslovi za obavljanje poslova
1 2 3 4
 

1.

Stručni saradnik za poslove informacionih sistema – načelnik odeljenja 1 *VSS-informatika, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,5 godina radnog iskustva i položen stručni ispit
2. Stručni saradnik za javne nabavke

 

 

 

1 *VSS-pravni ili ekonomski fakultet odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,3 godine radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit
3 saradnik nabavke i ekonomat  1 *VŠS-ekonomskog smera, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti3 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
4. Referent prijemne kancelarije i arhive  1 *SSS-ekonomska,3 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
5. Referent overe 1 *SSS, položen stručni ispit
6. Kurir-dostavljač pošte 1 *NK radnik
7. Radnik na centrali i drugi pomoćni poslovi 2 *osnovna škola, završen daktilografski kurs
8. Pomoćni radnik za skupštinske poslove 1 *osnovna škola, završen daktilografski kurs
9. Vozač  2 *KV radnik, 6 meseci radnog iskustva
10. Radnik na održavanju čistoće 2 *NK radnik
11. Pripravnik 1 *dipl.inženjer informatike

 

SLUŽBA ZA PORESKU ADMINISTRACIJU

Red.br Naziv radnog mesta Broj izvršioca Uslovi za obavljanje poslova
1. šef službe 1 *VSS- ekonomski fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 5 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
2. saradnik na poslovima poreskog izvršenja 1 *VŠS-ekonomska, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti1 godina radnog iskustva,položen stručni ispit
3. referent 1 *SSS društvenog smera –ekonomska, 3 godine radnog iskustva ,položen stručni ispit,
4. pripravnik 1 *VŠS- ekonomska odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti

 

Scroll To Top