VESTI:
Početna / Organizaciona struktura
Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura (grafički prikaz)

ssitematyacija

 

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I POSLOVE ORGANA OPŠTINE

red.br.naziv radnog mestabrojizvršiocauslovi zaobavljanje poslova
1234
1.Saradnik za normativne poslove-načelnik odeljenja 

 

1*VŠS-pravna,odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti 5 godina radnog iskustva,položen stručni ispit
2.Budžetski inspektor 

 

* VSS-ekonomski fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 5 godina radnog iskustva ,položen stručni ispit
3.Stručni saradnik za matične poslove i građanska stanja1*VSS- društvenog smera, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 5 godina radnog iskustva, položen stručni ispit i poseban stručni ispit za matičara
4.Stručni saradnik za matične poslove – zamenik matičara1*VSS-društvenog smera odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 5 godina radnog iskustva, položen stručni ispit i poseban stručni ispit za matičara
5.Stručni saradnik Mesne kancelarije i poslovi matičara1

 

 

*VSS-društvenog smera odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 5 godina radnog iskustva, položen stručni ispit i poseban stručni ispit za matičara
6.Stručni saradnik za opšte poslove i poslove odbrane 

 

1* VSS-pravni fakultet odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit
7.Saradnik za poslove boračko invalidske zaštite i poslove odbrane 1

 

 

*VŠS – pravna, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti 5 godina radnog iskustva,položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
8.Pripravnik VSS pravni fakultet odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti

ODELJENJE ZA BUDŽET, PRIVREDU I JAVNE SLUŽBE

red.br.naziv radnog mestabroj izvršiocauslovi zaobavljanje poslova
1234
1.Stručni saradnik za budžetsko planiranje i kontrolu rashoda-načelnik odeljenja1*VSS-ekonomska odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 5 godina iskustva,položen stručni ispit
2.Stručni sardnik za poslove poljoprivrede i razvoj sela

 

2* VSS-poljoprivredni fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,5 godina radnog iskustva,položen stručni ispit
3.Referent za administrativno-tehničke poslove u oblasti poljoprivrede1*SSS-poljoprivrednog smera, 1 godina radnog iskustva i položen stručni ispit
5.Stručni saradnik za poslove kulture,fizičke kulture,socijalne zaštite i društvene brige o deci 1*VSS-pravni fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit
6.Koordinator za podršku lokalnom ekonomskom razvoju-Kancelarija za LER1*VSS –ekonomski fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,3 godine radnog iskustva i položen stručni ispit
7.Stručni saradnik za ekonomski razvoj – Kancelarija za LER1*VSS- ekonomska, organizacione nauke, tehničke nauke, pravo,fizička kultura odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, iskustvo u upravi na poslovima ekonomskog razvoja, znanje engleskog na nivou govornog i pisanog jezika i položen stručni ispit
8.Saradnik za računovodstvo i trezora1* VŠS –ekonomskog odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,1 godina radnog iskustva,položen stručni ispit
9.Referent za knjigovodstvene poslove

 

2* SSS-ekonomskog smera, 3 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
10.Referent za poslove obračuna i blagajničke poslove 1*SSS-komercijalnog smera , 1 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
11.Pripravnik1* VSS-ekonomski fakultet odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,
12.Pripravnik1*VŠS- ekonomska odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti

ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Red.Br.Naziv radnog mestaBrojizvršilacaUslovi zaobavljanje poslova
1234
1.Stručni saradnik za poslove inspekcije zaštite životne sredine –načelnik odeljenja1* VSS-šumarski fakultet,poljoprivredni fakultet, tehnološki fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,5 godina radnog iskustva, položen stručni ispit
2.Stručni saradnik za poslove građevinske inspekcije1*VSS-građevinski fakultet,PMF –prostorno planiranje odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,5 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
3.Stručni saradnik za poslove komunalne inspekcije 

1

*VSS –tehničkog smera, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 5 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
4.Stručni saradnik za poslove saobraćajne inspekcije1*VSS -saobraćajni fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 5 godina radnog iskustva, položen stručni ispit

ODELJENJE ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE, URBANIZAM I STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE

Red.br.Naziv radnog mestaBroj izvršiocaUslovi zaobavljanje poslova
1234
1.Saradnik za poslove investicija – načelnik odeljenja 

1

*VŠS-građevinska, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti ,5 godina radnog ikustva,položen stručni ispit
2.Stručni saradnik za poslove urbanizma i građevinarstva  

1

* VSS-građevinski ili arhitektonski fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,5 godina radnog iskustva, položen
3.Stručni saradnik za imovinsko pravne poslove i građevinske dozvole2*VSS-pravni fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,5 godina radnog iskustva, položen državni ispit
 

 

4.

 

Stručni saradnik za zaštitu životne sredine

 

 

 

1

 

*VSS-fakultet prirodnih ili tehničkih nauka, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen ispit za upravljanje motornim vozilom ”B” kategorije, položen stručni ispit
5.Saradnik za javne površine 1*VŠS-pravna, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti3 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
6.Referent za geodetske poslove i građevinsko zemljište1*SSS- geodetskog smera, 6 meseci radnog iskustva, položen stručni ispit
7.Pripravnik 1*VSS-diplomirani inženjer arhitekture odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,
8.Pripravnik 

 

2*diplomirani inženjer građevinarstva odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,
9.Pripravnik 1*SSS-građevinskog smera 

 

ODELJENJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Red.Br.Naziv radnog mestaBrojizvršiocaUslovi za obavljanje poslova
1234
 

1.

Stručni saradnik za poslove informacionih sistema – načelnik odeljenja1*VSS-informatika, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,5 godina radnog iskustva i položen stručni ispit
2.Stručni saradnik za javne nabavke

 

 

 

1*VSS-pravni ili ekonomski fakultet odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti,3 godine radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit
3saradnik nabavke i ekonomat 1*VŠS-ekonomskog smera, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti3 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
4.Referent prijemne kancelarije i arhive 1*SSS-ekonomska,3 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
5.Referent overe1*SSS, položen stručni ispit
6.Kurir-dostavljač pošte1*NK radnik
7.Radnik na centrali i drugi pomoćni poslovi2*osnovna škola, završen daktilografski kurs
8.Pomoćni radnik za skupštinske poslove1*osnovna škola, završen daktilografski kurs
9.Vozač 2*KV radnik, 6 meseci radnog iskustva
10.Radnik na održavanju čistoće2*NK radnik
11.Pripravnik1*dipl.inženjer informatike

 

SLUŽBA ZA PORESKU ADMINISTRACIJU

Red.brNaziv radnog mestaBroj izvršiocaUslovi za obavljanje poslova
1.šef službe1*VSS- ekonomski fakultet, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB u najmanje četiri godine, odnosno 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena stručni naziv ”diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti, 5 godine radnog iskustva, položen stručni ispit
2.saradnik na poslovima poreskog izvršenja1*VŠS-ekonomska, odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti1 godina radnog iskustva,položen stručni ispit
3.referent1*SSS društvenog smera –ekonomska, 3 godine radnog iskustva ,položen stručni ispit,
4.pripravnik1*VŠS- ekonomska odnosno završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB u trajanju od najmanje tri godine, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti

 

Scroll To Top