VESTI:
Početna / Osečina nakon II Svetskog rata
Osečina nakon II Svetskog rata

Osečina nakon II Svetskog rata

U periodu obnove zemlje (1945. – 1947. god.) raščišćavane su ruševine, obnavljane stare i započete nove zgrade, a nove vlasti su započele rad i na izgradnji socijalističkog poretka.

1947. godine sedište sreza iz Valjevske Kamenice se premešta u Osečinu. Srezu Podgorskom se tada pripajaju i sela: Belotić, Komirić, Konjic, Gunjaci, Carina, Dragodol, Skadar i varošica Pecka. Od 1955. ukidanjem srezova Osečina je centar opštine.

U posleratnom periodu broj stanovnika u Osečini se znatno povećao. Delimično zbog povećanja kvaliteta života, a i zbog preseljenja stanovništva iz okolnih sela. Varošica Osečina dobija zgradu opštine, novu školu, Dom kulture, Dom zdravlja, poštu, asfaltirane puteve, trotoare…U varošici niču i dve fabrike: Podgorka (za preradu voća) i Krušik Plastika (za preradu plastike). Okolna sela dobijaju nove puteve, električnu struju, poljoprivreda je unapređena novim mašinama… Sa raspadom Jugoslavije i opštim padom standarda poslednjih godina zaustavljen je i razvoj našeg kraja.

autobuska stanica

Scroll To Top