VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi koje sprovode udruženja na teritoriji opštine Osečina u 2019. godini

Finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi koje sprovode udruženja na teritoriji opštine Osečina u 2019. godini

U skladu sa čl. 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009, 99/2011 – drugi zakon i 44/2018 – drugi zakon ), čl. 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“ br. 16/2018), čl. 3. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 105/16), čl. 65. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“ br. 7/08 i 6/15), Odluke o budžetu opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“ br. 10/2018) i Pravilnika o načinu finansiranja aktivnosti udruženja na teritoriji opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“ br. 11/2018), Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi koje sprovode udruženja na teritoriji opštine Osečina u 2019. godini, održala je dana 25.04.2019. godine sednicu na kojoj je usvojila

Z A P I S N I K

Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi koje sprovode udruženja na teritoriji opštine Osečina u 2019. godini

 

Komisija u sastavu:

Miodrag Stanišić, predsednik;

Jelica Zeljić, član;

Milan Urošević, član;

Vladimir Radivojević, član;

Rade Manojlović, član.

 

Dnevni red:

  • Otvaranje prijava pristiglih na javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi koje sprovode udruženja na teritoriji opštine Osečina u 2019. godini;
  • Razmatranje projekata, ocenjivanje i raspodela sredstava;
  • Razno.

 

  • Komisija je utvrdila da su sve prijave na javni konkurs poslate blagovremeno.

Prijava Centra za prava Roma Kolubarskog okruga odbija se jer pregledom podnetog projekta Komisija je zaključila da je projekat trebao biti upućen na konkurs za informisanje, a ne na konkurs za kulturu.

 

Sve ostale prijave ispunjavaju uslove konkursa i mogu se uzeti u razmatranje.

 

  • Na osnovu razmatranja pristiglih prijava na javni konkurs Komisija je donela sledeću odluku:

 

Predlog Komisije:

Redni broj Naziv udruženja Oblast Traženi iznos Raspoloživa sredstva Predlog Komisije
1 Udruženje za kulturu Dobrivoje i Dobrila Pantelić K                               U                            L                            T                                U                                      R                                     A 40.000,00 900.000,00 40.000,00
2 Udruženje “Kotlić” 250.000,00 130.000,00
3 Udruženje “Open Minded” 112.500,00 50.000,00
4 Književna omladina Valjeva 77.980,00 70.000,00
5 Kulturno umetničko društvo “Mladost” Pecka 450.000,00 250.000,00
6 Kulturno umetničko društvo “Krušik plastika” Osečina 900.000,00 300.000,00
7 Plesni klub RMP “Kolubara” 77.000,00 60.000,00
U     K     U     P     N     O 1.907.480,00 900.000,00 900.000,00

 

  • Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

 

Napomena:

  • Učesnici konkursa imaju pravo prigovora Opštinskom veću opštine Osečina u roku od 15 dana od dana objavljivanja (07.05.2019.) ovog Zapisnika na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Osečina (osecina.com).

 

Miodrag Stanišić                          _________________________________________

Jelica Zeljić                                     _________________________________________

Milan Urošević                              _________________________________________

Vladimir Radivojević                     _________________________________________

Rade Manojlović                               _________________________________________

Scroll To Top