ВЕСТИ:
Почетна / јавне расправе /  ОБАВЕШТЕЊЕ – сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија
 ОБАВЕШТЕЊЕ – сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија

 ОБАВЕШТЕЊЕ – сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
О С Е Ч И Н А         

 ОБАВЕШТЕЊЕ

 У складу са Уредбом о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија – Ambrosia artemisiifolia L. (spp.), објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр 69/2006., а због изразите учесталости амброзије на ширем подручју Општине Осечина, у циљу отклањања штетних утицаја посебно на здравље грађана са алергијским проблемима, овим путем позивамо сва правна и физичка лица власнике, кориснике дворишта, вртова, неизграђеног грађевинског земљишта, обрађеног или необрађеног пољопривредног земљишта да изврше уклањање амброзије са својих поседа.

Обавезне мере сузбијања ширења амброзије су:

  1. редовна примена агротехничких мера на пољопривредном земљишту и третирање корова дозвољеним хемијским препаратима или на механички начин;
  2. одржавање јавних зелених површина редовним кошењем траве;
  3. кошење или третман хемијским средствима површина дуж путног појаса, водотокова и канала;
  4. окопавање, кошење или третман хемијским средствима површина уз пољске путеве на пољопривредном земљишту.

Напомињемо да општинска инспекција спроводи појачану акцију контроле на пољопривредним и јавним површинама ради евидентирања парцела обраслих амброзијом. Уједно обавештавамо грађане да могу пријавити локације на којима има амброзије на телефон комуналне инспекције и инспекције заштите животне средине број 014/451-311, канцеларија 21.

Инспекција ће обилазити терен и давати налоге за уништавање амброзије са одређеним роком, а уколико се рок не испоштује, даље мере ће предузимати фитосанитарна инспекција Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Позивамо грађане да се активно укључе у ову акцију јер уклањањем амброзије помажемо свим суграђанима, посебно онима којима алергија на амброзију отежава живот и рад у нашој општини.Општинска управа Осечина

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

Scroll To Top