VESTI:
Početna / javne rasprave /  OBAVEŠTENJE – suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija
 OBAVEŠTENJE – suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija

 OBAVEŠTENJE – suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
OPŠTINSKA UPRAVA
O S E Č I N A         

 OBAVEŠTENJE

 U skladu sa Uredbom o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija – Ambrosia artemisiifolia L. (spp.), objavljenom u „Službenom glasniku RS“, br 69/2006., a zbog izrazite učestalosti ambrozije na širem području Opštine Osečina, u cilju otklanjanja štetnih uticaja posebno na zdravlje građana sa alergijskim problemima, ovim putem pozivamo sva pravna i fizička lica vlasnike, korisnike dvorišta, vrtova, neizgrađenog građevinskog zemljišta, obrađenog ili neobrađenog poljoprivrednog zemljišta da izvrše uklanjanje ambrozije sa svojih poseda.

Obavezne mere suzbijanja širenja ambrozije su:

  1. redovna primena agrotehničkih mera na poljoprivrednom zemljištu i tretiranje korova dozvoljenim hemijskim preparatima ili na mehanički način;
  2. održavanje javnih zelenih površina redovnim košenjem trave;
  3. košenje ili tretman hemijskim sredstvima površina duž putnog pojasa, vodotokova i kanala;
  4. okopavanje, košenje ili tretman hemijskim sredstvima površina uz poljske puteve na poljoprivrednom zemljištu.

Napominjemo da opštinska inspekcija sprovodi pojačanu akciju kontrole na poljoprivrednim i javnim površinama radi evidentiranja parcela obraslih ambrozijom. Ujedno obaveštavamo građane da mogu prijaviti lokacije na kojima ima ambrozije na telefon komunalne inspekcije i inspekcije zaštite životne sredine broj 014/451-311, kancelarija 21.

Inspekcija će obilaziti teren i davati naloge za uništavanje ambrozije sa određenim rokom, a ukoliko se rok ne ispoštuje, dalje mere će preduzimati fitosanitarna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Pozivamo građane da se aktivno uključe u ovu akciju jer uklanjanjem ambrozije pomažemo svim sugrađanima, posebno onima kojima alergija na ambroziju otežava život i rad u našoj opštini.Opštinska uprava Osečina

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

Scroll To Top