VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI
ODLUKA  O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI

Na osnovu člana 6. i 7a Zakona o porezima na imovinu ( „Službeni glasnik RS“, broj 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 47/2013),  i člana 12., 38. i 116. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“, broj 7/2008, 6/2015), Skupština opštine Osečina na prvoj sednici po hitnom postupku, održanoj dana  28.11.2017.godine, donela  je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI

OPŠTINE OSEČINA

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu  za 2018.godinu na teritoriji  opštine Osečina .

Član 2.

Na teritoriji opštine Osečina određeno je tri zone za utvrđivanje poreza na imovinu, u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima i to: zona 1, zona 2 i zona 3

UTVRĐUJU SE prosečna cena nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Osečina, i to:

 

VRSTA NEPOKRETNOSTICENA PO KVADRATNOM METRU NEPOKRETNOSTI
ZONA 1ZONA 2ZONA 3
Građevinsko zemljište
Poljoprivredno zemljište369,25 din33,75 din.
Šumsko zemljište26,58 din
Stanovi
Kuće za stanovanje
Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni)građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti
Garaže i garažna mesta

 

Član 3.

Utvrđuju se cene nepokretnosti koje su u najopremljenijoj zoni na teritoriji opštine Osečina služile kao prosečne cene na osnovu kojih je u tekućoj 2017. godini utvrđivana osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige, i to:

 

Građevinsko zemljište……………………665,00 dinara/m2

Poslovne zgrade i drugi(nadzemni i podzemni) građ. objekti koji služe za obavljanje

delatnosti………………………………………55.112,75 dinara/m2

Stanovi …………………………………………..35.078,53 dinara/m2

Kuće za stanovanje……………………………35.078,53 dinara/m2

Garaže i garažna mesta……………………17.549,54 dinara/m2

 

Obveznici koji vode poslovne knjige, u skladu sa članom 7a stav 2. i stav 3. Zakona, kod utvrđivanja osnovice poreza na imovinu prosečne cene kvadratnog metra odgovarajuće nepokretnosti, u najopremljenijoj zoni, na osnovu koje je utvrđena osnovica poreza na imovinu obvezniku koji ne vodi poslovne knjige, za tekuću godinu, množe kooficijentima koji su utvrđeni Odlukom o odrećivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama to za: prvu zonu(1,00), za druguzonu(0,80),  i za treću zonu(0,40).

U skladu sa članom 6. stav 8. Zakona o porezima na imovinu, za obveznike koji ne vode poslovne knjige, ako ni u graničnim zonama iz stava 7. ovog člana nije bilo prometa odgovarajaćih neopkretnosti u periodu iz stava 5. ovog člana, osnovica poreza na imovinu za te nepokretnosti u zoni u kojoj nije bilo prometa jednaka je osnovici poreza na imovinu te, odnosno odgovarajuće nepokretnosti  u toj zoni obveznika koji ne vodi poslovne knjige za tekuću godinu.

Član 4.

Ovu odluku  objaviti u „Opšinskom službenom glasniku“ i na internet strani opštine Osečina.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja  u „Opšinskom službenom glasniku “, a primenjuje se od 01. 01. 2018. godine.

Skupština opštine Osečina

Dana 28.11.2017.godine, broj 060-54-1/2017

 

                                                                                                                    Predsednica Skupštine

Zlatija Miličić,s.r.

Scroll To Top