VESTI:
Početna / vesti / privreda / ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PECKA: Odbijen prelog za stečaj
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PECKA: Odbijen prelog za stečaj

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PECKA: Odbijen prelog za stečaj

Unapred pripremljeni Plan reorganizacije sa predlogom za otvaranje stečajnog postupka, koji bi mogao da pomogne Zemljoradničkoj zadruzi „Pecka” da prevaziđe trenutno goleme nevolje, odbijen je od strane Privrednog suda u Valjevu, odnosno stečajnog sudije Jasmine Đurđević. Kako piše valjevski „Napred”, razlog za odbijanja ponuđenog Plana je što punomoćnik poverioca „Nove Agrobanke” a. d. u stečaju, koja od ZZ „Pecka” potražuje nešto preko milijardu dinara, na ročištu koje je održano 12. marta, nije imao ovlašćenje da glasa.

Krajem prošle godine Zadruga iz Pecke predložila je Privrednom sudu u Valjevu da se nad njom pokrene stečajni postupak u skladu sa Unapred pripremljenim Planom reorganizacije. Po nalogu Suda otkolonjeni su neki nedostaci u Planu i prečišćeni tekst predloga ponovo je podnet pred kraj januara meseca. Na ročištu za odlučivanje nije bilo nijedne primedbe na predloženi dokument, a statutarni zastupnik ZZ „Pecka” Živojin Plavšić je istakao da su prilikom njegove izrade u obzir uzete realne mogućnosti dužnika. Pri tome je kao jedna od najznačajnijih mera predviđen otpis kamata za poverioca „Novu Agrobanku” a. d. u stečaju. Predlagač je uz otpis kamata po kreditima predvideo i otplate dugovanja u ratama, zatim izmene rokova dospelosti, kamatnih stopa ili uslova zajma, kredita, sprovođenje kompenzacije, kao i potpuno namirenje poverilaca iz nekoliko ekonomskih klasa. To se odnosi na zaposlene, koji potražuju zarade za septembar i oktobar 2013. godine, zatim na poreze i doprinose na navedene zarade, onda poverioce koji imaju potraživanja na osnovu javnih prihoda dospelih u poslednja tri meseca, kao i ostale neobezbeđene stečajne poverioce – dobavljače, poljoprivredne proizvođače i pravna lica. Kako je Planom bilo predviđeno namirivanje svih ovih potražioca pre samog usvajanja dokumenta, Sud je konstatovao da se Plan u tom delu smatra usvojenim.

Međutim, u klasi koju čine poverioci sa obezbeđenim potraživanjima, kao što su Fond za razvoj Republike Srbije (manje 224 miliona ili 17,83 odsto) i „Nova Agrobanka” u stečaju (1,031 milijarda ili 82,17 odsto) nastao je problem pošto se punomoćnik „Nove Agrobanke” stečaju prilikom glasanja izjasnio da nema ovlašćenje da glasa na tom ročištu. Posle toga, stečajni sudija je samo mogla da konstatuje da Unapred pripremljeni Plan reorganizacije ZZ „Pecka” u tom delu nije usvojen i da se odbija predlog da se otvori stečajni postupak u skladu sa tim dokumentom.

Za kolektiv koji je kao i mnogi drugi širom zemlje na svojoj „koži” osetio nemilicu aktuelne ekonomske krize, a pre toga godinama unazad bio jedan od najvažnijih nosilaca privrednog razvoja i sveukupnog života u opštini Osečina, posebno na području Pecke, to znači dalji produžetak neizvesnosti …

Scroll To Top