VESTI:
Početna / vesti / skupština / SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE: Novi rebalans budžeta
SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE: Novi rebalans budžeta

SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE: Novi rebalans budžeta

Izdvajanje sredstava na ime učešća opštine u sanaciji štete od poplava, kao i učešća u realizaciji projekta „Rekonstrukcija i nadogradnja sportske hale”, glavni su razlozi za izmene i dopune ovogodišnjeg opštinskog budžeta. Do toga je došlo i zbog potrebe da se izvrši korekcija plana ostalih rashoda i izdataka u skladu sa potrebama korisnika za promenama u određenim aproprijacijama. Tako su sada ukupni prihodi i primanja budžeta opštine uvećani za 4.5 miliona dinara, između ostalog zbog uvećanja tekućih namenskih transferi od Republike i to za Sajam šljiva (milion dinara), projekte „Vožnja koja će promeniti” (452.300 dinara) i „Uloga običaja prela u očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa osečanskog kraja” (150.000).

-Rashodi koji se finansiraju iz tekućih prihoda i primanja budžeta opštine, uvećani su, kao i navedeni prihodi, za 4,5 miliona dinara, ali je masa sredstava za plate ostala je nepromenjena u ukupnom iznosu. Izmene ostalih vrsta rashoda direktnih i indirektnih korisnika izvršene su u skladu sa njihovim predlozima i to, uglavnom, u okviru ranije opredeljene mase sredstava za svakog korisnika. Značajnija sredstva dodata su na ime učešća opštine u sanaciji štete od poplava, a u vezi sanacije i rekonstrukcije mostova koju finansira država. Za ovu namenu je dodato 5 miliona dinara – obrazložila je Vesna Pavlovića, načelnica za budžet na redovnoj sednici lokalnog parlamenta, napominjući da su u okviru Budžetskog fonda za komunalnu delatnost, uređenje građevinskog zemljišta i puteve uvećane aproprijacije koje se odnose na prinudne naplate, zbog troškova po osnovu tužbi građana za ujed pasa lutalica, kao i po osnovu obaveza ZZ „Osečina” nad kojom je 2010. godine pokrenut postupak likvidacije, a koje se, prema važećim zakonima, prenose na opštinu.

Umanjena su i sredstva za izgradnju obilaznice za 5 miliona dinara imajući u vidu da nadležno ministarstvo ne želi da ulazi u proceduru javnih nabavki za izgradnju mosta u sklopu obilaznice pre nego što se uredi korito Jadra. S obzirom da je uređenje korita reke Jadar neizvodljivo do kraja godine, iznos sredstava za izgradnju obilaznice umanjena su srazmerno učešću opštine u izgradnji mosta.

Ovom Prilikom Skupština je donela Program obnove objekata javne namene u opštinskoj nadležnosti, koji se odnosi na obnovu putne infrastruktura i vodnih objekata za uređenje vodotoka i zaštitu od poplava na vodama 2. reda, kao i na objektima za zaštitu od erozija i bujica. Reč je o objektima koji su uništeni ili oštećeni usled dejstva poplave ili aktiviranjem klizišta u toku maja 2014. godine. Procenjena potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa iznose 426,5 miliona dinara. Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja će opredeliti sredstva iz Fonda solidarnosti Evropske unije za one objekte koji su prioritetni prema obimu oštećenja i značaju za građane na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a u skladu sa visinom ukupno obezbeđenih sredstava.

Takođe je utvrđen i Program obnove mostova u ovoj opštini, koji su nastradali u lanjskim nepogodama, a u nadležnosti su lokalne samouprave. Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa iznose 48,6 miliona dinara. Na čelu liste prioriteta je most na Komirića – Belotić –Bela crkva, zatim za naselje Piskavice u Osečini, onda Bastav-Bratačić, pa most uz Badnjeve i most uz Krstiće.

Na avgustovskoj sednici SO održanoj 26.08.2015. godine još su određeni lekari za konstatovanje vremena i uzroka smrti van zdravstvenih ustanova i usvojen izveštaj o radu Javnog komunalnog preduzeća Osečina za 2014. godinu.

Scroll To Top