ВЕСТИ:
Почетна / вести / СПИСАК ВАЖЕЋИХ МЕРА УТВРЂЕНИХ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ, КАО И СПРЕЧАВАЊА ПОЈАВЕ И СУЗБИЈАЊЕ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19
СПИСАК ВАЖЕЋИХ МЕРА УТВРЂЕНИХ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ, КАО И СПРЕЧАВАЊА ПОЈАВЕ И СУЗБИЈАЊЕ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19

СПИСАК ВАЖЕЋИХ МЕРА УТВРЂЕНИХ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ, КАО И СПРЕЧАВАЊА ПОЈАВЕ И СУЗБИЈАЊЕ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

БРОЈ 217-12/2020-2

ДАНА 22.10.2020. ГОДИНЕ

 

СПИСАК ВАЖЕЋИХ МЕРА УТВРЂЕНИХ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ, КАО И СПРЕЧАВАЊА ПОЈАВЕ И СУЗБИЈАЊЕ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19

 • Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 30 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице.
 • У свим затвореним просторима на територији општине Осечина (јавне установе и предузећа, привредна друштва, банке, пошта, објекти за промет роба и пружање услуга, тржни објекти, кладионице и други пословни објекти) ОБАВЕЗНО ЈЕ НОШЕЊЕ ЗАШТИТНИХ МАСКИ И ПОШТОВАЊЕ ФИЗИЧКЕ ДИСТАНЦЕ од два метра; Ношење заштитне маске обавезно је на свим јавним местима у затвореном простору, што значи да су родитељи малолетне деце, као и деце са посебним потребама и њихови старатељи, дужни да обезбеде да њихова деца носе заштитну маску.
 • Влада је препоручила да се маске носе на свим јавним местима на отвореном простору. На местима на којима није могуће обезбедити растојање од најмање 1,5 метара (редови испред продавница, апотека, аутобуских и возних стајалишта), ношење маски је обавезно.
 • У јавном друмском и железничком превозу путника обавезно је ношење заштитних маски.
 • ЗАБРАЊУЈЕ СЕ ОРГАНИЗОВАЊЕ свих спортских, културних и забавних манифестација, прослава, матура, вашара и других облика окупљања већег броја људи у општини Осечина, до побољшања епидемиолошке ситуације;
 • ОГРАНИЧАВА СЕ РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА на територији општине Осечина, тако да радно време отпочне у 06,00 часова и заврши најкасније до 23,00 часа.
 • Радно време продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката, изузев радног времена апотека и бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана.
 • Радно време приређивача посебних и класичних игара на срећу ограничава се тако да објекти у којима се приређују игре на срећу неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана.
 • Угоститељски објекти су дужни да ПРИЛАГОДЕ СВОЈ РАД тако да за једним столом не могу седети више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова. Запослени у угоститељским објектима обавезни су да носе прописана средства личне заштите (маске и визире), и врше што чешћу дезинфекцију руку, простора и опреме;
 • НАЛАЖЕ СЕ пуна примена свих превентивних мера прописаних посебним правилима у Предшколској установи „Лане“, уз обавезу директора ПУ „Лане“ да о свакодневним активностима и променама у епидемиолошком смислу доставља дневни извештај Команданту Штаба;
 • ОБАВЕЗУЈУ СЕ козметички и фризерски салони, салони лепоте и теретане да рад организују уз спровођење свих мера заштите препоручених од надлежних институција које се односе на запослене и кориснике услуга (ношење заштитне маске, визира и рукавица);
 • ОБАВЕЗНО ЈЕ чишћење улица и јавних површина, као и честа дезинфекција свих јавних објеката, уз употребу адекватних дезинфекционих средстава;
 • ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним зградама на територији општине Осечина.

НАПОМЕНА:

Новчаном казном од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које крши меру обавезног ношења заштитне маске у јавном превозу или у затвореном простору, прописану Уредбом Владе Републике Србије о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: 66/2020-4, 93/2020-12, 94/2020-3, 100/2020-3, 109/2020-3, 111/2020-3, 120/2020-3, 122/2020-4 или актима Владе донетим на основу ове уредбе.

 

КОМАНДАНТ ШТАБА

          Никола Томић

Scroll To Top