VESTI:
Početna / vesti / ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE: Zaključak o prestanku rada kladionica i i prilagođavanju radnog vremena poslodavaca
ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE: Zaključak o prestanku rada kladionica i i prilagođavanju radnog vremena poslodavaca

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE: Zaključak o prestanku rada kladionica i i prilagođavanju radnog vremena poslodavaca

U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja Predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije, a na osnovu člana 41. stav 4. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018) i člana 17. stava 3. Uredbe o sastavu i načinu rada štaba za vanredne situacije („Sl. glasnik RS“ broj 98/2010), Štab za vanredne situacije opštine Osečina na telefonskoj sednici održanoj dana 29.03.2020. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K

  1. Na osnovu izveštaja Stručno operativnog tima za epidemije o pogoršanju epidemiološke situacije u bliskom okruženju opštine Osečina, NALAŽE SE prekid rada svih objekata za priređivanje igara na sreću – klađenje (kladionica, kockarnica i sl.) za vreme trajanja vanrednog stanja, počevši od 30.03.2020. godine od 15:00 časova.
  2. Nalaže se vlasnicima trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji opštine Osečina da prilagode svoje radno vreme u skladu sa Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 34 od 18. marta 2020, 39 od 21. marta 2020, 40 od 22. marta 2020, 46 od 28. marta 2020.), kako njihovi zaposleni i korisnici njihovih usluga ne bi došli u situaciju da krše odredbe  Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije.
  3. Štab za vanredne situacije opštine Osečina apeluje na sve stanovnike opštine Osečina da se pridržavaju Naredbe o zabrani kretanja, naređenih mera izolacije, samoizolacije, kao i da poštuju sve druge naredbe, preporuke, odluke i uredbe nadležnih državnih organa u vezi  suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19.
  4. Ova naredba stupa na snagu dana 30.03.2020. godine u 15:00 časova.
  5. Nadzor nad sprovođenjem Zaključka vršiće nadležni inspektor Odeljenja za inspekcijske poslove Opštinske uprave Osečina.

Broj: 217-4/2020-11

U Osečini, dana 29.03.2020. godine

KOMANDANT
ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE OSEČINA
Dragan Aleksić

Scroll To Top