ВЕСТИ:
Почетна / вести / Због пожара на депонији у Белотићу проглашена ванредна ситуација на територији општине Осечина
Због пожара на депонији у Белотићу проглашена ванредна ситуација на територији општине Осечина

Због пожара на депонији у Белотићу проглашена ванредна ситуација на територији општине Осечина

Председник општине Осечина је, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Осечина, дана 01.07.2022. године, донео Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Осечина, услед процене да је цела територија општине угрожена настанком ванредне ситуације – због пожара на несанитарној општинској депонији у Белотићу, као и ширења продуката сагоревања и загађујућих честица у ваздуху у више насељених места на територији општине.

У прилогу се налази Одлука председника општине Осечина о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине.

Кратак опис елементарне непогоде и насталих последица:

Дана 30.06.2022. године у поподневним часовима, из за сада неутврђених разлога, дошло је до иницирања а касније и разбуктавања пожара на несанитарној општинској депонији у Белотићу, као и ширења продуката сагоревања и загађујућих честица у ваздуху у више насељених места на територији општине.
У току поподнева и вечери ватрогасци – спасиоци ПВСО Осечина и руководство и запослени ЈКП Осечина, предузели су мере и активности на локализацији и гашењу пожара. С обзиром на отержан рад у ноћним условима, у току ноћи четвртак на петак није било могуће предузимати мере гашења пожара, те се пожар у јутарњим сатима дана 01.07.2022. године разбуктао, и дошло је до ширења продуката сагоревања и загађујућих честица у ваздуху у више насељених места на територији општине.
Ангажовано је људство и механизација на локализацији пожара и спречавању његовог ширења ван локације депоније, које обавља следеће задатке:
 обезбеђивање довољне количине воде за гашење пожара и диструибуција воде ватрогасцима – спасиоцима,
 обезбеђивање инертног материјала (шљунак, земља итд.)
 насипање локације пожара истим, у складу са предвиђеним процедурама за локализацију и гашење пожара на депонијама,
 ангажовање људских и материјалних капацитета Предузећа на процедурама за гашење пожара,
 извршавање других задатака које нареди Штаб за ванредне ситуације, у складу са развојем ситуације;

ПВСО Осечина ангажовано је са задатком гашења пожара на локацији несанитарне општинске депоније у Белотићу, сходно сопственим надлежностима и правилима струке, у садејству са Полицијском станицом Осечина;
Дом здравља Осечина ангажован је са задатком да на основу процене ситуације достави Штабу препоруку за поступање становништва у новонасталој ситуацији, као и да пружи прву и медицинску помоћ евентуално повређенима или оболелима у ванредној ситуацији.

На основу свега наведног, на седници штаба за ванредне ситуације, Штаб је предложио председнику општине да прогласи ванредну ситуацију на територији целе општине, а пре свега због ширења продуката сагоревања и загађујућих честица у ваздуху у више насељених места на територији општине.

Предузете превентивне и оперативне мере:

 Настављено је са гашењем пожара на локацији, употребом воде и инертног материјала (земља) који се насипа преко материја које горе;
 Од ЗЗЈЗ Ваљево захтевано је да се утврди да ли постоје повећане концентрације продуката сагоревања у ваздуху које могу неповољно утицати на живот и здравље људи и животну средину;
 Од Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву захтевано је да пружи расположиву помоћ у складу са проценом ситуације и сопственим могућностима
 Дата је препорука за понашање осетљивих категорија становништва у новоноасталој ванредној ситуацији.

ЗА КОМАНДАНТА ШТАБА
Бранко Станимировић

Закључак о предлогу проглашења ванредне ситуације
Одлука о проглашењу ванредне сутуације
Наредба о ангажовању
Препорука становништву
Закључак-Захтев ЗЗЈЗ Ваљево
Захтев за достављање помоћи

Scroll To Top