ВЕСТИ:
Почетна / економија

Архива из : економија

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024.god.

Ovom Odlukom utvrđuju se prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024.god. na teritoriji opštine Osečina. Read More »

Понуда локација за инвестирање

Локације за инвестирање у Општини Осечина локације Погодне за инвестирање Read More »

Мере активне подршке провреди

1) Субвенциje из буџета Републике Србије у   износу од 4 000-10 000 евра по раднику, уколико инвеститор запосли најмање 50 радника http://siepa.gov.rs/sr/files/pdf2010/Uredba_o_uslovima_i_nacinu_privlacenja_direktnih_investicija_2013.pdf 2)   Субвенционисање одређеног дела пореза на зараде и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање http://www.poreskauprava.gov.rs/pdf/UredbaPodsticanjeZaposljavanja.pdf 3)   Субвенције доприноса који падају на терет послодавца за лица која су приправници, ... Read More »

ИНВЕСТИЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛ

Инвестиције у општину Осечина чине 0,15% укупних инвестиција у Републици Србији, односно 1,6% инвестиција у Колубарски округ. У структури инвестиција у општину Осечина 79,4% чине инвестиције у грађевинарству. Инвестициони потенцијал на бази природних ресурса Изградња постројења за флаширање воде ( Горње  Црниљево ) Изградња смештајних капацитета за бањски туризам ( ... Read More »

Индустрија

интема

На подручју  општине  Осечина индустрија је смештена у оквиру индустријске зоне “Јадар”, површине 31,96 , која се налази између река Јадар и планиране  железничке пруге  Ваљево-Лозница.  У локалној економској сфери, издвајају се три  сектора који су доминантни и у којима постоји значајно акумулирано технолошко знање и дугогодишње искуство у раду  ... Read More »

Туризам

Поред  пољопривреде, занатске производње и трговине, туризам представља потенцијално веома значајну привредну активност на којој се може засновати развој општине. Туристички развој заснован је на валоризацији природних и културних ресурса којим општина Осечина обилује, као и укључивањем већег броја сеоских домаћинстава у пружање услуга у сеоском туризму Специфични туристички мотиви ... Read More »

Природни ресурси

Пашњаци и ливаде – на територији општине Осечина под пашњацима и ливадама налази се укупно 5 518 ha, те, с обзиром на конфигурацију терена , постоје одлични предуслови за бављење сточарством. У прилог томе иде и чињеница да се на подручју општине узгаја око 4 300 грла говеда и око ... Read More »

ПРИВРЕДА – општи подаци

Привреда са подручја Општине Осечина је у периоду 2008 – 2012 године остваривала  константан раст спољно-трговинске размене који се кретао у просеку око 15%, изузев у 2009 години, када је евидентиран пад размене, извоза и увоза. У структури размене, посматрано по појединим групацијама земаља, највећи део   реализује се са земљама ... Read More »

Пољопривреда

Пољопривредно земљиште обухвата преко 66% територије општине и одликује се високом заступљеношћу ораничних површина (40%) у односу на пашњаке (11%), воћњаке и винограде (10%) и ливаде (6%). Око 30% површине је покривено листопадним шумама.  70% становништва oпштине бави се неким видом пољопривредне производње док у самој општини егзистира око 3 ... Read More »

Људски ресурси општине Осечина

Људски ресурси

Oпштина Осечина има укупно 12 571 становника при чему је приближно 49% популације женског пола. Укупан број радно способног становништва износи 8 326. Активно је запослено 1 419 лица, док је број незапослених 1 075 ( 713 лица има претходно радно искуство , док је 362 лица без радног искуства ... Read More »

Scroll To Top