ВЕСТИ:
Почетна / економија

Архива из : економија

Понуда локација за инвестирање

Локације за инвестирање у Општини Осечина локације Погодне за инвестирање Read More »

Мере активне подршке провреди

1) Субвенциje из буџета Републике Србије у   износу од 4 000-10 000 евра по раднику, уколико инвеститор запосли најмање 50 радника http://siepa.gov.rs/sr/files/pdf2010/Uredba_o_uslovima_i_nacinu_privlacenja_direktnih_investicija_2013.pdf 2)   Субвенционисање одређеног дела пореза на зараде и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање http://www.poreskauprava.gov.rs/pdf/UredbaPodsticanjeZaposljavanja.pdf 3)   Субвенције доприноса који падају на терет послодавца за лица која су приправници, ... Read More »

ИНВЕСТИЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛ

Инвестиције у општину Осечина чине 0,15% укупних инвестиција у Републици Србији, односно 1,6% инвестиција у Колубарски округ. У структури инвестиција у општину Осечина 79,4% чине инвестиције у грађевинарству. Инвестициони потенцијал на бази природних ресурса Изградња постројења за флаширање воде ( Горње  Црниљево ) Изградња смештајних капацитета за бањски туризам ( ... Read More »

Индустрија

интема

На подручју  општине  Осечина индустрија је смештена у оквиру индустријске зоне “Јадар”, површине 31,96 , која се налази између река Јадар и планиране  железничке пруге  Ваљево-Лозница.  У локалној економској сфери, издвајају се три  сектора који су доминантни и у којима постоји значајно акумулирано технолошко знање и дугогодишње искуство у раду  ... Read More »

Туризам

Поред  пољопривреде, занатске производње и трговине, туризам представља потенцијално веома значајну привредну активност на којој се може засновати развој општине. Туристички развој заснован је на валоризацији природних и културних ресурса којим општина Осечина обилује, као и укључивањем већег броја сеоских домаћинстава у пружање услуга у сеоском туризму Специфични туристички мотиви ... Read More »

Природни ресурси

Пашњаци и ливаде – на територији општине Осечина под пашњацима и ливадама налази се укупно 5 518 ha, те, с обзиром на конфигурацију терена , постоје одлични предуслови за бављење сточарством. У прилог томе иде и чињеница да се на подручју општине узгаја око 4 300 грла говеда и око ... Read More »

ПРИВРЕДА – општи подаци

Привреда са подручја Општине Осечина је у периоду 2008 – 2012 године остваривала  константан раст спољно-трговинске размене који се кретао у просеку око 15%, изузев у 2009 години, када је евидентиран пад размене, извоза и увоза. У структури размене, посматрано по појединим групацијама земаља, највећи део   реализује се са земљама ... Read More »

Пољопривреда

Пољопривредно земљиште обухвата преко 66% територије општине и одликује се високом заступљеношћу ораничних површина (40%) у односу на пашњаке (11%), воћњаке и винограде (10%) и ливаде (6%). Око 30% површине је покривено листопадним шумама.  70% становништва oпштине бави се неким видом пољопривредне производње док у самој општини егзистира око 3 ... Read More »

Људски ресурси општине Осечина

Људски ресурси

Oпштина Осечина има укупно 12 571 становника при чему је приближно 49% популације женског пола. Укупан број радно способног становништва износи 8 326. Активно је запослено 1 419 лица, док је број незапослених 1 075 ( 713 лица има претходно радно искуство , док је 362 лица без радног искуства ... Read More »

Инфраструктура Општине Осечина

осечина из ваздуха

Саобраћајна инфраструктура Друмску инфраструктуру општине Осечина чини мрежа постојећих и саобраћајница у изградњи. Правцем исток запад пролази државни пут  I реда: Ваљево -Лозница који представља основну друмску везу Осечине са окружењем. Taкође, за развој општине су значајни и државни путеви II реда (регионални) : Шабац-Љубовија и Осечина-Крупањ. Развој железничког саобраћаја ... Read More »

Scroll To Top