ВЕСТИ:
Почетна / локална самоуправа / Председник скупштине

Председник скупштине

Светозар Гачић, председник Скупштине општине Осечина

Рођен је 5.8.1988.године. Завршио је Филозофски факултет у Новом Саду у звању дипломирани историчар, јуна 2011.године.
Од јануара 2012.године до јула 2013.г радио у ОШ „Браћа Недић“ у Осечини и ОШ „Војвода Мишић“ у Пецкој, од јула 2013.године на месту руководиоца музеја у Осечини, а од децембра 2016.г постаје и саветник председника општине Осечина за културу, информисање и хуманитарне активности. Априла 2017.г изабран за директора Туристичке организације „Подгорина“ у Осечини. Члан Српске напредне странке од октобра 2008.г, а тренутно је један од координатора Повереништва Општинског одбора Српске напредне странке у Осечини. Ожењен супругом Сањом и отац сина Павла .

Контакт: 064/8426772    е-маил:skupstina@osecina.com

Марија Николић, заменик председника Скупштине општине

Рођена је 1992.године у Ваљеву. Завршила је Ваљевску гимназију, а затим основне и мастер студије на Математичком факултету Универзитета у Београду и стекла звање мастер математичар. Запослена је у Образовно-васпитном центру „Осечина“ из Осечине од септембра 2015.године на радном месту наставник математике. Живи у Драгијевици, удата је и мајка је женског детета.
Члан је Српске напредне странке.

Младенка Ненадовић, секретар Скупштине општине Осечина

Рођена je 4.05.1981. године у Ваљеву. Одрасла је у Остружњу, где је завршила прва четири разреда основне школе. Више разреде основне школе завршила је у Осечини.
Након тога, Ваљевску гимназију у Ваљеву, а по завршетку гимназије, Правни факултет у Крагујевцу, где је стекла високо образовање- дипломирани правник.
Од 2010.године до 2011.годиле волонтирала је у Адвокатској канцеларији код адвоката Љубисава Гладовић у Осечини, као адвокатски приправник.
Од 2011. године до 2016. године радила је у Предшколској установи „Лане“ у Осечини на радном месту секретар установе.
Од 8.06.2016.године обавља дужност секретара Скупштине општине Осечина.
Државни стручни испит за рад у органима државне управе положила је 2013.године.
Удата је и мајка два сина. Са породицом живим у селу Царина.
Члан је Српске напредне странке.

Scroll To Top