ВЕСТИ:
Почетна / Author Archives: milan.petrovic

Author Archives: milan.petrovic

ОДЛУКУ о додели уговора: Израде идејног решења просторног  и функционалног унапређења јединственог управног места

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 22/2024 Број одлуке: 001246082 2024 06420 004 002 405 023 Датум: 16.04.2024. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Смарт д.о.о. , Нови Сад, Краља Александра бр. 12, ... Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: Извођење радова на приступним саобраћајницама и уклапање са мостом

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 1/2024 Број одлуке: 001160215 2024 06420 004 002 405 023 Датум: 15.04.2024. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Компресор инг д.о.о., Ваљево, Колубарска бр. 13,  у поступку ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 001284047 2024 06420 004 001 000 001 Дана: 09.04.2024. Осечина Dodatno_Izjava o korišćenju de minimis državne pomoći Obrazac 1_Prijava na javni konkurs Obrazac 2_Predlog programa ili projekta Obrazac 3_Predlog budžeta Obrazac 4_Izjava o ispunjenosti uslova konkursa Obrazac 4_Izjava У складу са чл. 38. ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У 2024. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 001284047 2024 06420 004 001 000 001 Дана: 09.04.2024. Осечина Obrazac 1_Prijava na javni konkurs Obrazac 2_Predlog programa ili projekta Obrazac 3_Predlog budžeta Obrazac 4_Izjava У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и ... Read More »

Mонтажа саобраћајних знакова у насељу Јаловик: ОДЛУКA о додели уговора

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 13/2024 Број одлуке: 001145005 2024 06420 004 002 405 023 Датум: 12.04.2024. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор Сопот, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска ... Read More »

Постављање  заштитне ограде на новоасфалтираним општинским путевима : ОДЛУКА о додели уговора

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 11/2024 Број одлуке: 001144941 2024 06420 004 002 405 023 Датум: 11.04.2024. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор Сопот, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска ... Read More »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА У 2024. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

OBRAZAC BIZNIS PLANA 2024 На основу Чланова 41.43.51. и 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 – др. закон), Одлуке о буџету општине Осечина за 2024. годину („општински Службени гласник“ , бр. 3/2024 од 06.03.2024. год), и Локалног ... Read More »

Седница СО Осечина 11.04.2024.

Read More »

Обавештење о закљученом уговору

Read More »

Инструкције о примени Одлуке уставног суда о накнадама зарада за време породиљског одсуства и неге детета 14.02.2024. године

Инструкцију и комплету вест као и потребан образац можете преузети овде Read More »

Scroll To Top