ВЕСТИ:
Почетна / Author Archives: milan.petrovic

Author Archives: milan.petrovic

Седница СО Осечина пренос

Read More »

ОДЛУКA о проглашењу Дана жалости на територији општине Осечина

На основу члана 16. Закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 30/2010) и члана 64. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“, бр.4/2019), председник општине Осечина доноси О Д Л У К У о проглашењу Дана жалости на територији општине Осечина I Проглашава ... Read More »

Пренос седнице СО ОСечина 20.12.2021.

Read More »

Plan inspekcijskih nadzora za 2022. godinu

https://osecina.com/PlanINZZS.pdf Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 13. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ: РЕПУБЛИЧКИ РЕФЕРЕНДУМ РАДИ ПОТВРЂИВАЊА АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Одлуком Председника Народне скупштине Републике Србије, РС број 80 од 30.11.2021. „Службени гласник“ РС 115/2021 од 30.11.2021. године, расписан је РЕПУБЛИЧКИ РЕФЕРЕНДУМ РАДИ ПОТВРЂИВАЊА АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, за 16. ЈАНУАР 2022. године. На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр. 104/2009 и ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода са канализационом мрежом у варошици Пецка

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода са канализационом мрежом у варошици Пецка, број ЈН 404-39/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-39/2021 са понуђачем ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка саветодавних услуга за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржављнје дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Осечина

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка саветодавних услуга за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржављнје дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Осечина, услуге, ознака из општег речника јавне набавке 79410000-1 услуге саветовања ... Read More »

Sednica SO Osečina 22.11.2021.

Read More »

СПОРТСКИ САВЕЗ – ЈАВНИ КОНКУРС: За подношење годишњих програма за 2022. годину

Спортски савез Осечина Карађорђева 78 14 253 Осечина Број: 66-1-7/2021 Датум: 15.11.2021. године На основу члана 137. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16) и члана 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Осечина („Општински службени гласник“ ... Read More »

Scroll To Top