ВЕСТИ:
Почетна / Author Archives: milan.petrovic (page 3)

Author Archives: milan.petrovic

ЗАПИСНИК и предлог расподеле срестава за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Осечина у 2023. години

Записник комисије и предлог расподеле Read More »

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“ БРОЈ:171/2023 ДАТУМ:05.05.2023. О С Е Ч И Н А На основу члана 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017), члана 13. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. Гласник 18/10, 101/17, 113/17 -др. закон и 10/19), Правилника о ближим условима за ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

Општинa Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда пројекта рециклажног дворишта – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-15/2023,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-15/2023 са Носилац посла- Институт Walter Koch до.о. ... Read More »

Пренос седнице СО Осечина

https://youtube.com/live/YHKSplc2nZc?feature=share Read More »

Извештај о спроведеној јавној расправи – Ребаланс 1

Извештај о спроведеној јавној расправи – Ребаланс 1 Read More »

Јавна расправа о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Осечина за 2023. годину

program za javnu raspravu Upitnik za JR o nacrtu budzeta Zakljucak o sprovodjenju javne rasprave Ребаланс 1-2023-Нацрт Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Едукација младих у вези безбедности саобраћаја

Општинa Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке едукација младих у вези безбедности саобраћаја, услуге,  број ЈН 404-11/2023, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-11/2023 са понуђачем  STOP SPEED d.o.o. Уб, Алексића имање бр.7, матични број 20514469, ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Контрола квалитета површинских вода у рекама II реда

Општинa Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке контрола квалитета површинских вода у рекама II реда – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-2/2023,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-2/2023 са Завод ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга ревизије

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-14/2023 Број одлуке: 404-14/2023 Датум: 14.03.2023. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ Parker Russell д.о.о.    Београд, Јабланичка 184a, матични број 21197041, ПИБ 109517009, у поступку јавне набавке : ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда пројекта рециклажног дворишта

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-15/2023 Број одлуке: 404-15/2023 Датум: 14.03.2023. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ Институт Walter Koch до.о. Београд, Зарија Вујошевића бр.8, матични број 20368586, ПИБ 105393289 и  Саобраћајни институт ... Read More »

Scroll To Top