ВЕСТИ:
Почетна / Author Archives: milan.petrovic (page 3)

Author Archives: milan.petrovic

ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

zakup-zemljista Read More »

Уређење набавка садница за пошумњавање

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-37/2019 Број одлуке: 404-37/2019 Датум:13.08.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ”Micelini” д.о.о. Ваљево ... Read More »

Седница Скупштине општине Осечина 114.08.2019.

Претите пренос седнице Скупштине општине Осечина   Read More »

Услуга надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ „БРАЋА НЕДИЋ“, топловода и топлотних подстаница у Осечини

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57., 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) општина Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-40/2019, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, je услуга надзора изградње котларнице на дрвну сечку ... Read More »

Услуга личног пратиоца детета број

На основу  чл. 39a) , 53, 60, 61, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон)  , припремљен је дана 09.08.2019. године,  П О З И В за достављање понуда у поступку јавне набавке  –  Услуга личног пратиоца детета број  404-39/2019 Предметна конкурсна документација ... Read More »

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА 2019. године

Комисија за оцењивање јаких алкохолних пића радила је 07. и 08. августа 2019. године на Сајму шљива у Осечини, у следећем саставу: Председник: Проф. Др Нинослав Никићевић (Пољопривредни факултет у Земуну) Чланови: Др Веле Тешовић  (Технолошки факултет, Београд) Дипл. инж Љубиша Станковић (Пољопривредни факултет у Земуну) Секретар: Дипл. инж Биљана ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Уређење заштитног појаса локалних путева

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке уређење заштитног појаса локалних путева, услуге, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израда пројекта локалног пута за Сирдију

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда пројекта локалног пута за Сирдију Л=3050м, услуге, наручилац је донео одлуку о додели уговора на ... Read More »

Materijal za sednicu Skupstine

skupština opštine

skupstina19.08.2019. Read More »

City Games

Kao i prethodne godine, Osečina je i u ovogodišnjem takmičenju učestvovala i nadmetala se u sportskim takmičenjima na vodi. Našu opštinu predstavljali su: Katarina Pantić Kristina Radulović Nemanja Mladenović Filip Nikolić Miloš Nikolić Nemanja Aćimović Bojan Rakić Nakon borbi u Loznici (6. mesto), Inđiji (4. mesto) i Vrbasu (2. mesto) ... Read More »

Scroll To Top