ВЕСТИ:
Почетна / документа

Архива из : документа

Operativni planovi Odeljenja za inspekcijske poslove Opštine Osečina

Read More »

Izveštaj o radu inspekcije za 2022.godinu

Komunalna inspekcija i komunalno tržišna insp 2022. Saobraćajna inspekcija 2022. Inspekcija za zaštitu životne sredine 2022   Read More »

Plan inspekcijskih nadzora za 2023.godinu

  Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству инструктора да у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода  https://www.stat.gov.rs/ ili https://popis2022.stat.gov.rs/. Општи услови које кандидат треба да испуни: ► држављанство Републике Србије; ► пребивалиште или ... Read More »

Извештај о раду инспекције за 2021. годину

Komunalna inspekcija i komunalno tržišna insp.-Izveštaj o radu za 2021. godinu Saobraćajna inspekcija-Izveštaj o radu za 2021 Read More »

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Read More »

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: Инспекција за заштиту животне средине

Plan rada za 2021.god Read More »

ОДЛУКА: Утврђивање просечне цене м2 порез на имовину 2021

Read More »

Plan inspekcijskih nadzora za 2021.godinu

Plan rada za 2021.god.-životna sredina Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине – НАЦРТ БУЏЕТА 2021

На основу члана 42. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Општинско веће општине Осечина упућује ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине да се укључе у јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету ... Read More »

Scroll To Top