ВЕСТИ:
Почетна / документа

Архива из : документа

НАЦРТ БУЏЕТА 2021

НАЦРТ БУЏЕТА 2021 Read More »

ОБРАСЦИ и МАТЕРИЈАЛ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2020

Sablon za proveru potpisa  (само уносити податке на шаблону, без назива листе, шаблон је достављен из Министарства због провере у бирачком списку) Образац О-1 Obrazac O-2 Obrazac O-3 Obrazac O-4 Obrazac O-5 Obrazac О-6 Образац О-7 Read More »

ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈА 2020

Plan rada 2020. Inspekcija za zaštitu životne sredine, Saglasnost Ministarstva na IN 2020. Plan rada 2020-Komunalna inspekcija Plan rada 2020-Komunalno-tržišna inspekcija Plan rada 2020-Saobraćajna inspekcija Read More »

Нацрт буџета 2020

budzet 2020.-nacrt ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Осечина за 2020. годину је члан 43. Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члан 32. Закона о локалној ... Read More »

Записници СЕДНИЦЕ СО

Zapisnik 16.12.2019 Zapisnik 4.11.2019 Zapisnik-14.08.2019 Zapisnik 24.06.2019. Zapisnik 12.02.2019 Zapisnik 12.04.2019 Zapisnik 17.12.2018 Zapisnik 14.05.2018 Zapisnik 14.03.2018 Zapisnik 13.11.2018 Zapisnik 12.10.2018. Zapisnik 2.08.2018 Zapisnik 24.12.2018 Read More »

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Eticki kodeks – azurirano 2020. Povelja-interne-revizije-azurirano-2020  Povelja interne revizije-azurirana 2019. Strateski plan interne revizije 2020-2022. godina Strateski plan interne revizije 2019.-2021. Povelja interne revizije opstine Osecina Eticki kodeks interne revizije Godisnji plan interne revizije za 2019. Read More »

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2020 – Грађевинска инспекција

План инспекцијског надзора – грађевинска инспекција_општина Осечина – 2020. годину Plan inspekcijskog nadzora za 2019-usvojen(doc) Plan inspekcijskog nadzora za 2019-usvojen(pdf) Read More »

План рада инспекције за 2019 годину

predlog plana 2019 zastita zivotne sredine | Saglasnost ministarstva 2019. Plan rada za 2019 poreskog inspektora Komunalna inspekcija-plan rada za 2019.god. Komunalno-tržišna inspekcija -Plan rada za 2019.godinu Saobraćajna inspekcija-Plan rada 2019.godine Read More »

Упутство за припрему буџета 2019.

uputstvo za pripremu budzeta 2019 Read More »

Стратешки план инспекцијског надзора

Read More »

Scroll To Top