ВЕСТИ:
Почетна / вести / Вежба Цивилне заштите у школи у Пецкој
Вежба Цивилне заштите у школи у Пецкој

Вежба Цивилне заштите у школи у Пецкој

У оквиру пакета подршке, Општина Осечина је заједно са СКГО и Шведском асоцијацијом општина и региона у току 2018. године реализовала пројекат „ Превенција и управљање ванредним ситуацијама“.

Завршна компонента пакета подршке била је Симулациона вежба евакуације ученика и запослених из основне школе са подручја општине Осечина – ОШ „Војвода Мишић“ у Пецкој.

  • Место одржавања вежбе:

Вежба је изведена у објекту ОШ „Војвода Мишић“ у Пецкој, улица Краља Петра Првог бр.50.

  • Време одржавање вежбе:

Вежба је изведена 26. октобра 2018.године у времену од 11,30 до 12,30 часова.

  • Учесници вежбе:
  • ОШ „Војвода Мишић“ у Пецкој: деца (198), наставници, помоћно особље и управа школе (43);
  • Повереник цивилне заштите и заменик повереника цивилне заштите ОШ „Војвода Мишић“ у Пецкој (2);
  • Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву – ПВСО Осечина (8);
  • Полицијска станица Осечина са једном патролом саобраћајне полиције (2);
  • Дом здравља „Осечина“, са једном мобилном здравственом екипом (4);
  • Електродистрибуција – Пословница Осечина (3);

 

Вежбу су пратили: Представници Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву, руководство Општине Осечина, чланови Штаба за ванредне ситуације Општине Осечина, представници субјеката од посебног значаја са подручја Општине Осечина, представници Предшколске установе Лане, представници других основних и средњих школа (директори, наставници географије и учитељи) са подручја општине Осечина. представници Општинске организације Црвеног крста Осечина, представници локалних медија и представници Сталне конференције градова и општина.

За припрему и извођење вежбе израђен је Елаборат вежбе, а у оквиру Елабората и Сценарио вежбе – на основу Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа Општине Осечина – Приказ могућег развоја догађаја – сценарио земљотреса интензитета VIII ЕМС 98 Скале. У изради Елабората вежбе коришћени су и План евакуације и План заштите од пожара ОШ „Војвода Мишић“ у Пецкој.

Поред Елабората, за потребе вежбе израђени су и Плакати (брошуре) „ЗЕМЉОТРЕС – КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ“, као и 50 светлоодбојних прслука са натписом „ЦИВИЛНА ЗАШТИТА“, коју су подељени најмлађим учесницима вежбе.

Припреме за извођење вежбе спроведене су плански, у неколико фаза.

Иницијални састанак свих вежбајућих структутра уприличен је 10 дана пре вежбе, и на њему је представљен план акције, подељени задаци и утврђен редослед припремних активности.

Након израде Елабората од стране запосленог у Општинској управи Осечиа задуженог за послове ванредних ситуација, Одељење за ВС у Ваљеву у оквиру припрема за вежбу извршило је едукацију наставног особља ОШ „Војвода Мишић“ у Пецкој, 7 дана пре почетка вежбе.

Директор, наставници, повереник цивилне заштите и заменик повереника цивилне заштите пре извођења вежбе, извршили су едукацију деце са посебним освртом на мере заштите које треба спровести пре земљотреса, за време земљотреса и после земљотреса (по Упутству Републичког сеизмолошког завода које је истакнуто у свакој просторији за боравак деце).

Посебно је разрађен и увежбан најбржи поступак евакуације деце из објекта у случају земљотреса и пожара у складу са Планом евакуације школе, на генералној проби вежбе, 1 дан пре извођења вежбе.

Директор школе са повереницима цивилне заштите извршио је едукацију свих запослених и спровео неопходне организационе и техничке приреме за вежбу.

Подручно-ватрогасно спасилачко одељење Осечина, Полицијска станица Осечина, Дом Здравља Осечина и Електродистрибуција Осечина извршиле су сопствене припреме за учешће на вежби.

Завршни састанак свих вежбајућих структура, на коме су поднети извештаји о спремности за вежбу и још једном поновљене све обавезе, одржан је непосредно пре почетка саме вежбе.

За потребе вежбе израђени су и подељени Плакати (брошуре) „ЗЕМЉОТРЕС – КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ“, као и 50 светлоодбојних прслука са натписом „ЦИВИЛНА ЗАШТИТА“, коју су подељени најмлађим учесницима вежбе.

У оквиру припрема за вежбу, договорено је и приосуство локалних медија, као и снимање тока вежбе дроном, из ваздуха.

Финална симулациона вежба евакуације деце у случају земљотреса у Основној школи „Војвода Мишић“ у Пецкој, показала је да су локалне снаге заштите и спасавања спремне за извршавање задатака у ванредним ситуацијама, а додатну вредност представља и чињеница да је најмлађа, школска популација схватила значај предузимања мера личне и узајамне заштите.

Акценат је био на мерама које треба предузети за спасавање живота и очување здравља и имовине. Сви учесници вежбе су показали одговарајући ниво знања и вештина и вежба је изведена у складу са раније утврђеним стандардима.

Делимична анализа вежбе одржана је непосредно након завршетка вежбе, а целовита-потпуна анализу у року од 30 дана, након вежбе.

Анализом је утврђено да је спровођење ове вежбе, са децом као учесницима, с обзиром да представљају једну од најугроженијих категорија становништва, имало вишеструкти позитиван ефекат.

Наиме, основна вредност коју је вежба изнедрила је едукација ученика и запослених у школи, као и припадника цивилне заштите и других учесника за спровођење мера заштите и спасавања (пре свега, евакуације). Концепт вежбе, као и њено спровођење, остварили су и додатну вредност – подизање свести код деце о потреби и неопходности поседовања специфичних знања за поступање у условима ванредних ситуација.

Ово је била прва оваква вежба у којој су учествовали представници Цивилне заштите у општини Осечина након више од 30 година.

 

 

 

Scroll To Top