ВЕСТИ:
Почетна / документа / Систематизација радних места
Систематизација радних места

Систематизација радних места

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

начелник одељења: Милан Петровић
контакт: 014/451-311 локал 110    емаил: milan.petrovic[at]osecina.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

начелник одељења: Маријана Деспотовић
контакт: 014/451-311 локал 109    емаил: marijana.despotovic[at]osecina.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

начелник одељења: Жељко Андрић
контакт: 014/451-311 локал 128    емаил: zeljko.andric[at]osecina.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

начелник одељења: Душко Мирић
контакт: 014/451-311 локал 128    емаил: dusko.miric[at]osecina.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

начелник одељења: Душан Вучичевић
контакт: 014/451-311 локал 126    емаил: dusan.vicicevic[at]osecina.com

 

Овде можете погледати Правилник о систематизацији радних места у Oпштинској управи Осечина

Правилник о систематизацији радних места у Oпштинској управи Осечина

 

 

Scroll To Top