ВЕСТИ:
Почетна / документа / Систематизација радних места
Систематизација радних места

Систематизација радних места

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

начелник одељења: Милан Петровић
контакт: 014/451-311 локал 110    емаил: milan.petrovic[at]osecina.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

начелник одељења: Весна Павловић
контакт: 014/451-311 локал 109    емаил: vesna.pavlovic[at]osecina.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

начелник одељења: Жељко Андрић
контакт: 014/451-311 локал 128    емаил: zeljko.andric[at]osecina.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

начелник одељења: Живомир Андрић
контакт: 014/451-311 локал 128    емаил: zivomir.andric[at]osecina.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

начелник одељења: Драган Андрић
контакт: 014/451-311 локал 126    емаил: dragan.andric[at]osecina.com

 

Овде можете погледати Правилник о систематизацији радних места у општинској Управи Осечина

Правилник о организацији и систематизацији (pdf)

Правилник о систематизацији и организацији(doc)

 

Scroll To Top