ВЕСТИ:
Почетна / документа / Систематизација радних места
Систематизација радних места

Систематизација радних места

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ

начелник одељења: Снежана Милошевић
контакт: 014/451-311 локал 105    емаил: snezana.milosevic[at]osecina.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ПРИВРЕДУ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

начелник одељења: Весна Павловић
контакт: 014/451-311 локал 109    емаил: vesna.pavlovic[at]osecina.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

начелник одељења: Жељко Андрић
контакт: 014/451-311 локал 128    емаил: zeljko.andric[at]osecina.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

начелник одељења: Живомир Андрић
контакт: 014/451-311 локал 128    емаил: zivomir.andric[at]osecina.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

начелник одељења: Милан Петровић
контакт: 014/451-311 локал 110    емаил: milan.petrovic[at]osecina.com

СЛУЖБА ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

шеф одељења: Рада Радуловић
контакт: 014/451-311 локал 125    емаил: rada.radulovic[at]osecina.com

 

Овде можете погледати Правилник о систематизацији радних места у општинској Управи Осечина

Правилник о систематизацији радних места

 

Scroll To Top