ВЕСТИ:
Почетна / локална самоуправа / Документа за download

Документа за download

Службени гласници

Скупштински гласник 25.12.2012

Скупштински гласник 1/2013

Скупштински гласник 2/2013

Скупштински гласник 3/2013

Скупштински гласник 4/2013

Скупштински гласник 5/2013

Скупштински гласник 6/2013

Скупштински гласник 7/2013

Скупштински гласник 8/2013

Скупштински гласник 9/2013

Скупштински гласник 25.12.2013

План јавних набавки

План јавних набвки Општинска управа Осечина

План јавних набавки Спортски центар

План јавних набавки Дом здравља Осечина

Стратегије и планови

Стратегија локалног одрживог развоја Општине Осечина

Локални акциони план за младе

Статут општине Осечина

Просторни план општине Осечина

РЕГИОНАЛНИ ПЛАН  УПРАВЉАЊА  КОМУНАЛНИМ  ОТПАДОМ  ЗА 11  ОПШТИНА КОЛУБАРСКОГ  РЕГИОНА

Општински план управљања отпадом за општину Осечина

Локални еколошки акциони план 2013

Информатори о раду

Информатор о раду Социјалног центра „Напредак“

Информатор о раду Општине Осечина за 2013. годину

Информатор о раду Општине Осечина за 2012. годину

Информатор о раду Општине Осечина за 2011. годину

План буџета 2014 – обрасци

План буџета 2014. – обрасци

Одлука о одређивању зона на тероторији општине Осечина

Одлука о одређивању коефицијента за непокретностиза непокретности на зонама са просечном ценама одговарајућих непокретности у текућој години.

Одлуку о утрђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама на територији општине Осечина.

Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Осечини.

Одлуке о висини стопа  амортизације за утврђивање пореза на имовину.

Одлуку о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, којe се налазе на територији општине Осечина.

Scroll To Top