ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи

Архива из : јавне набавке и огласи

Контрола квалитета површинских вода у рекама II реда

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-2/2023 Број одлуке: 404-2/2023 Датум: 24.01.2023. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине  Осечина   доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5, матични број 17272543, ПИБ 101899368,  у поступку ... Read More »

Набавка сигурносних седишта за новорођену децу

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-1/2023 Број одлуке: 404-1/2023 Датум: 24.01.2023. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Una Mega Shop ZTR Ваљево, Владике Николаја 35/А ламела Б, матични број63038202, ПИБ 107855381 у ... Read More »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОД.

На основу члана 2, 5, 9 и 10. Одлуке о стипендирању студената („Општински службени гласник“ бр. 9/2015), Комисија за доделу стипендија Скупштине општине Осечина на седници одржаној дана 04.01.2023. године, одлучила је да распише К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОД. Конкурс ... Read More »

JAVNI KONKURS za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji opštine Osečina za 2022. godinu

Predmet finansiranja obuhvata sledeće: Nabavku i ugradnju solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС: ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон и 114/2021), члана 7.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016 и 12/2022), ... Read More »

Расподела средстава невладиним организацијама 2022. године

Решење 1 Решење 2 Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У 2022. ГОДИНИ

Javni konkurs_NVO_2022._rebalans_2 Read More »

Конкурси за пољопривреду

Конкурс Јагњад 2022. година Конкурс ЈУНИЦЕ 2022. година Конкурс Механизација 2022. година Read More »

JAVNI POZIV o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređu energetskih svojstava stambenih zgrada na teritoriji opštine Osečina za 2022. godinu

Predmet Javnog poziva je dodela sredstava za bespovratno sufinansiranje aktivnosti koje podrazumevaju investiciono održavanje fasada i oluka radi sprečavanja štetnih posledica bezbednost (većeg broja) građana; zamena upotrebljenih građevinskih materijala koji su štetni po život i zdravlje ljudi; unapređenje energetskih svojstava zgrade radi smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu (usled neracionalne ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У 2022. ГОДИНИ

Javni konkurs_NVO_2022._rebalans Obrazac 1_Prijava na javni konkurs Obrazac 2_Predlog programa ili projekta Obrazac 3_Predlog budžeta Obrazac 4_Izjava РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 060-31/2022 Дана: 12.07.2022. Осечина У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ... Read More »

Scroll To Top