ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи

Архива из : јавне набавке и огласи

ODLUKU O RASPISIVANjU KONKURSA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA MODERNIZACIJU I UNAPREĐENjE TEHNIČKE OPREMLjENOSTI POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA U 2023. GODINI

01. Predmet: – Izbor korisnika za dodelu podsticajnih sredstava za modernizaciju i unapređenje tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača, u okviru realizacije Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Osečina za 2023. godinu, a u cilju stvaranja uslova za očuvanje, podsticanje, unapređenje i razvoj poljoprivredne ... Read More »

Попис пољопривреде 2023

Read More »

РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2023 ГОДИНИ

решење Read More »

ЗАПИСНИК и предлог расподеле срестава за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Осечина у 2023. години

Записник комисије и предлог расподеле Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

Општинa Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда пројекта рециклажног дворишта – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-15/2023,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-15/2023 са Носилац посла- Институт Walter Koch до.о. ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Едукација младих у вези безбедности саобраћаја

Општинa Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке едукација младих у вези безбедности саобраћаја, услуге,  број ЈН 404-11/2023, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-11/2023 са понуђачем  STOP SPEED d.o.o. Уб, Алексића имање бр.7, матични број 20514469, ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Контрола квалитета површинских вода у рекама II реда

Општинa Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке контрола квалитета површинских вода у рекама II реда – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-2/2023,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-2/2023 са Завод ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга ревизије

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-14/2023 Број одлуке: 404-14/2023 Датум: 14.03.2023. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ Parker Russell д.о.о.    Београд, Јабланичка 184a, матични број 21197041, ПИБ 109517009, у поступку јавне набавке : ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда пројекта рециклажног дворишта

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-15/2023 Број одлуке: 404-15/2023 Датум: 14.03.2023. године На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ Институт Walter Koch до.о. Београд, Зарија Вујошевића бр.8, матични број 20368586, ПИБ 105393289 и  Саобраћајни институт ... Read More »

ОДЛУКУ о обустави поступка

НАРУЧИЛАЦ:Општина  Осечина Број ЈН: 404-10/2023 Број одлуке: 404-10/2023 Датум: 13.03.2023 године На основу члана 147. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ о обустави поступка ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-10/2023, мониторинг амбијенталног ваздуха у Осечини и Пецкој, ... Read More »

Scroll To Top