ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи

Архива из : јавне набавке и огласи

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавку услуга снабдевања електричном енергијом

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-8/2020 Број одлуке: 404-8/2020 Датум: 23.03.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЈП ЕПС Београд, Балканска ... Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: Услуга пројектовања котларнице за стамбене објекте

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-15/2020 Број одлуке: 404-15/2020 Датум: 17.03.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Студио Алфа д.о.о. Крупањ, 1. маја бр.1, матични број20365439, ПИБ 105426204, у ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавке канцеларијског материјала

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке канцеларијског материјала, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 30192000, број ЈН 404-12/2020, наручилац ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Геодетске услуге

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку геодетске услуге, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: ... Read More »

Услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина, www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-17/2020, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка ... Read More »

ПОЗИВ за подношење понуде: Хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

konkursna dokumentacija На основу члана 55. став 1. тачка 2., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-16/2020, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је хватање, уклањање ... Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: Постављање и замена лежећих полицајца у зону ОШ у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-14/2020 Број одлуке: 404-14/2020 Датум: 06.03.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-13/2020 Број одлуке: 404-13/2020 Датум: 03.03.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу НИС а.д. Nови Сад ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка канцеларијског материјала

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-12/2020 Број одлуке: 404-12/2020 Датум: 02.03.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Una Mega Shop ZTR из Ваљева, Владике Николаја 35/А, ... Read More »

Scroll To Top