ВЕСТИ:
Почетна / Контролне листе – служба инспекције

Контролне листе – служба инспекције

Грађевинска инспекција – поверени послови

01 Kontrolna lista_Nadzor po izdatoj građevinskoj dozvoli i potvrdi o prijavi radova
02 Kontrolna lista_Za redovan inspekcijski nadzor po Rešenju u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji
03 Kontrolna lista_ Za redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku temelja
04 Kontrolna lista_ Za redovan inspekcijski nadzor po završenoj konstrukciji objekta
05 Kontrolna lista_Za redovan inspekcijski nadzor po izdatoj upotrebnoj dozvoli za ceo objekat ili deo objekta

Друмска инспекција

5. Javni linijski prevoz putnika-KL
5-Obaveze vozača

4. Javni linijski prevoz putnika-KL 4-Vozilo
3. Javni linijski prevoz putnika-KL 3-Obaveze prevoznika
2. Javni linijski prevoz putnika-KL 2- Uslovi za obavljanje prevoza
1. Taksi prevoz-KL 1
1. Javni linijski prevoz putnika-KL 1-Stajalista

Инспекција за путеве

1. Putevi-KL 1-Upravljanje i odrzavanje javnih puteva
2. Putevi-KL 2-Obaveze nosilaca prava sluzbenosti i dr. prava na putu
3. Putevi-KL 3-Obaveze sopstvenika i korisnika zemljista uz put
4. Putevi-KL 4-Zabanjene radnje na putu

Заштита животне средине

Контролне листе налазе на линку

http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/

Комунална инспекција

Балон хале и угоститељски објекти

1. Balon hala-KL 1
1. Basta ugostiteljskog objekta-KL 1

Димничарске услуге

1. Dimničarske usluge KL 1-Vršilac komunalne usluge
2. Dimničarske usluge KL 2 – Korisnik usluge

Домаће животиње

1. Drzanje zivotinja-KL 1-Drzaanje zivotinja
2. Drzanje zivotinja-KL 2-Drzanje kucnih ljubimaca
3. Drzanje zivotinja-KL 3-Delatnost zoohigijene
4. Drzaanje zivotinja-KL 4-Za preduzece koje odrzava park
5. Drzanjeanje zivotinja-KL 5-izvodjenje kucnih ljubimaca

Гробља

1. Groblja-KL 1-Odrzavanje groblja
2. Groblja-KL 2-Izvođenje radova na groblju
3. Groblja-KL 3-Obaveze korisnika grobnog mesta
4. Groblja-KL 4-Zabrane

Јавна паркиралишта

1. Javna parkiralista-KL 1-Odrzavanje parkiralista
2. Javna parkirališta-KL 2-Korišćenje parkirališta

Јавна расвета

1. Javna rasveta-KL 1-Odrzavanje objekata i instalacija
2. Javna rasveta-KL 2-Zastita objekata i instalacija

Јавне површине

1. Javne zelene povrsine-KL 1-Obaveze vrsioca komunalne delatnosti
2. Javne zelene povrsine-KL 2-Odrzavanje zelenih povrsina
3. Javne zelene povrsine-KL 3-Zastita

Канализација

1. Kanalizacija-KL 1-Obaveze vrsioca komunalne delatnosti
10. Kanalizacija-KL 10-Zabrane za investitora
9. Kanalizacija-KL 9-Obaveze korisnika
8. Kanalizacija-KL 8-Obaveze komunlanog preduzeca
7. Kanalizacija-KL 7-Kanalizacioni prikljucak
6. Kanalizacija-KL 6-SepticŹke jame-za preduze-çe
5. Kanalizacija-KL 5-septicke jame-korisnik
4. Kanalizacija-KL 4-postupanje po zahtevu za priklju-Źenje-preduze-çe
3. Kanalizacija-KL 3-prikljucŹenje mreze
2. Kanalizacija-KL 2-Zabrane

Комунални ред

1. Komunalni red-KL 1-Spoljni delovi zgrade 8. Komunalni red-KL 8-Tereni za sport i zabavu 7. Komunalni red-KL 7-Uklanjanje snega i leda 6. Komunalni red-KL 6-Prodaja robe 5. Komunalni red-KL 5-Objekti, uređaji, oprema 4. Komunalni red-KL 4-Ostavljanje vozila i stvari 3. Komunalni red- KL 3-uređenost površina 2. Komunalni red-KL 2-Povrsine oko zgrade i ograde

Одржавање чистоће

1. Održavanje čistoće-KL 1-Kontinuitet pružanja usluge
2 Održavanje čistoće-KL 2-Sakupljanje i transport komunalnog otpada
3. Održavanje čistoće-KL 3-čišćenje i pranje javnih površina
4. Održavanje čistoće-KL 4-Iznošenje kućnog smeća-obaveze korisnika
5. Održavanje čistoće-KL 5-Zaštita
6. Održavanje čistoće-KL 6-Čišćenje javnih površina-korisnik

Оглашавање

2. Oglasavanje-KL 2-Zabranjene radnje
1. Oglasavanje-KL 1-Oglasavanje na otvorenom prostoru

Пијаце

1. Pijace-KL 1-Upravljanje
2. Pijace-KL 2-Obaveze korisnika

Радно време

1. Radno vremen-KL 1-Za ugostiteljske objekte
2. Radno vreme KL 2-za trgovinske objekte

Водовод

1. Vodovod-KL 1-Odrzavanje gradskog vodovoda
2. Vodovod-KL 2-Priključenje mreže i kućnih instalacija
3. Vodovod-KL 3-Priključenje za korisnika
4. Vodovod KL 4-Zastita gradskog vodovoda
5. Vodovod-KL 5-Vodomer-ugradnja i odrzavanje-za vrsioca komunalne delatnosti
6. Vodovod-KL 6-Vodomer, vodomerno sklonište, kućne instalacije-za korisnika
7. Vodovod-KL 7-Isključenje-obaveze vršioca komunalne delatnosti
8. Vodood – KL 8 koriscenje vode
9. Vodood – KL 9 isporuka vode

 

Scroll To Top