ВЕСТИ:
Почетна / економија / Људски ресурси општине Осечина
Људски ресурси општине Осечина

Људски ресурси општине Осечина

Oпштина Осечина има укупно 12 571 становника при чему је приближно 49% популације женског пола. Укупан број радно способног становништва износи 8 326. Активно је запослено 1 419 лица, док је број незапослених 1 075 ( 713 лица има претходно радно искуство , док је 362 лица без радног искуства ). На подручју oпштине 70% становништва бави се пољопривредном производњом као основном или допунском делатношћу.

Људски ресурси

Графикон 1-структура становништва према старости
Извор: Национална служба за запошљавање Републике Србије

Табела 1- Структура незапослених према стручној спреми

 

Степен стручне спреме

I

II

III

IV

V

VI

VII

Укупно          1.075

460

25

323

231

2

23

11

Жене              547

219

17

134

158

0

14

5

Извор: Национална служба за запошљавање Републике Србије

Табела 2- Структура незапослених према старости

 

Године старости

до 30 година

30-44 година

45 – 54 године

преко 55 година

Укупно            1. 075

308

345

281

141

Жене                   547

145

215

157

30

Извор: Национална служба за запошљавање Републике Србије

Scroll To Top