ВЕСТИ:
Почетна / документа / Акт о примени прописа

Акт о примени прописа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Општинска управа Осечина
Одељење за инспекцијске послове

Број: 332-1/2018

Датум: 08.03.2018.године

 

СЗР „ Јанчић“

Предузетник Боривој Јанчић

Карађорђева 93

Осечина

 

ПРЕДМЕТ: Акт о примени прописа

 

Вашим Дописом 332-1/2018 од 07.03.2018. године тражиле сте тумачење одредби Одлуке о радном времену („Општински сл.гласник“ бр. 1/2009 и 10/2009), у вези са дилемом радног времена објекта за изнајмљивање у којем се организују забаве (свадбе, прославе, годишње прославе друштава и удружења, рођендани, испраћаји у војску…).

 

С тим у вези указујемо на одредбе Одлуке о радном времену („Општински сл.гласник“ бр. 1/2009 и 10/2009), којом се, између осталог, ближе прописују услови и радно време угоститељских и других објеката.

Чланом 6. наведене Одлуке прописано је да угоститељски објекти, који пружају услуге исхране и пића (дискотеке, барови, ресторани, укључујући и ресторане у саставу у угоститељских објеката из члана 5. ове Одлуке, кафане, гостионице, крчме, бифеи, кафе, послатичарнице, клубове и др.), могу да раде од 06 до 24 сата.

Изузетно од одредби става 1. овог члана, петком, суботом и у дане који претходе државном празнику, радно време угоститељских објеката може трајати од 06 до 01 сат, а за дан уочи и на дан вашара од 06 до 03 сата.

У периоду од 01. јула до 31. августа, објекти из става 1. овог члана могу викендом да раде од 06. до 02 сата.

Ограничења радног времена прописано овим чланом не односи се на дочек Нове године, први, други и тринаести јануар и у дане Сајма шљива, као и за угоститељске објекте у којима правна и физичка лица организују прославе, свадбе, испраћаје у војску и друге забаве.

Чланом 7. Одлуке, предузећа и друга правна лица регистрована за обављање угоститељске делатности и предузетници-оснивачи самосталних угоститељских радњи који организују забаве (свадбе, прославе, годишње прославе друштава и удружења, рођендани, испраћаји у војску…), дужни су да исте пријаве и затраже сагласност у Општинској управи, код надлежног органа, најкасније три дана пре одржавања исте, уз одговарајући доказ о врсти забаве (изјаве организатора и власника угоститељског објекта, потврда).

Радно време у објектима где се одржавају организоване забаве из става 1. овог члана у дане одржавања истих, може трајати до 04.00 сата следећег дана.

Захтев за добијање сагласности из претходног става подноси се на прописаном обрасцу.

Подносиоцу захтева из става 1. овог члана, неће се одобрити продужетак радног времена, уколико је у последња три месеца, која претходе подношењу захтева, против истог поднета прекршајна пријава због поступања супротног одредбама ове Одлуке.

На основу свега наведеног може се закључити да се на Вашу предузетничку радњу која је регистрована између осталог и за „изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима“ не односи члан 6. Одлуке став 1. и 2. , већ да је уз прописане услове радно време до 04 сата.

 

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
дипл.инж. Величко Марковић

Scroll To Top