ВЕСТИ:
Почетна / економија / ПРИВРЕДА – општи подаци

ПРИВРЕДА – општи подаци

Привреда са подручја Општине Осечина је у периоду 2008 – 2012 године остваривала  константан раст спољно-трговинске размене који се кретао у просеку око 15%, изузев у 2009 години, када је евидентиран пад размене, извоза и увоза.

У структури размене, посматрано по појединим групацијама земаља, највећи део   реализује се са земљама Европске Уније око 85, 5 %,

11, 7% са земаљама чланицама CEFTA  и 2, 8% са осталим подручјима

Кључни спољнотрговински партнери су Аустрија и Немачка, према којима је усмерен највећи део извоза из општине, а кључни извозни производи су производи од воћа и поврћа. Овакви спољнотрговински показатељи произилазе из чињенице да је oпштина Осечина подручје изразито развијене производње воћа, а пре свега малине, купине и шљиве, што привлачи иностране партнере да инвестирају код нас.

grafikon2

Графикон 2- вредност извоза по годинама
Извор: Информациони центар Регионалне привредне коморе Ваљево

grafikon3

Графикон 3- вредност увоза по годинама
Извор: Информациони центар Регионалне привредне коморе Ваљево

 

tabela3privreda

Табела 3- Извоз и увоз по градовима и општинама на подручју РПК Ваљево у 2011 години
Извор: Информациони центар Регионалне привредне коморе Ваљево

tabela4privreda

Табела 4- Најзначајнији трговински партнери у 2011 години
Извор: Информациони центар Регионалне привредне коморе Ваљево

grafikon4

Графикон 4- Структура извозних производа
Извор: Информациони центар Регионалне привредне коморе Ваљево

 

 

 

 

grafikon5

Графикон 5- Структура увозних производа
Извор: Информациони центар Регионалне привредне коморе Ваљево

 

 

 

Scroll To Top