ВЕСТИ:
Почетна / вести

Архива из : вести

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА У 2024. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

OBRAZAC BIZNIS PLANA 2024 На основу Чланова 41.43.51. и 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 – др. закон), Одлуке о буџету општине Осечина за 2024. годину („општински Службени гласник“ , бр. 3/2024 од 06.03.2024. год), и Локалног ... Read More »

Седница СО Осечина 11.04.2024.

Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ОБНАВЉАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА – ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА

Општинска управа Осечина, Одељење за комунално – стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је оператер КРУШИК-ПЛАСТИКА А.Д Осечина поднео овом Одељењу Захтев за обнављање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада – пластична амбалажа. Read More »

Lokalni registar zagađivača u opštini Osečina 2023.godine

Read More »

Јавни позив за јавно надметање

Јавни позив ће се одржати дана 29.03.2024. године са почетком у 11 сати, у сали Скупштине општине, Ул. Карађорђева бр. 114, у Осечини.   Read More »

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodelu nagrada i zvanje počasnog građanina opštine Osečina za 2023.god.

Nagrada opštine se dodeljuje svake godine povodom proslave Dana opštine Osečina- 16. aprila za najvrednija dostignuća u Opštini u kalendarskoj  2023. godine ili za kontinuiran rad i ukupne rezultate rada. Read More »

Инструкције о примени Одлуке уставног суда о накнадама зарада за време породиљског одсуства и неге детета 14.02.2024. године

Инструкцију и комплету вест као и потребан образац можете преузети овде Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине

Upitnik za JR o nacrtu budzeta 2024. Нацрт Одлуке о буџету Општине Осечина са образложењем На основу члана 42. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020, 118/2021, 138/2022, ... Read More »

Припадници Полицијске станице у Осечини

Припадници Полицијске станице у Осечини разговарали су са ученицима трећег разреда Основне школе „Браћа Недић“ у Осечини на тему безбедности деце у саобраћају, у оквиру превентивног пројекта који спроводи Министарство унутрашњих послова у сарадњи са локалном самоуправом. Циљ ове радионице био је да подсетимо основце на то колико је важно ... Read More »

Пренос седнице СО Осечина

https://youtube.com/live/prB8mCXgMJE?feature=share Read More »

Scroll To Top