ВЕСТИ:
Почетна / локална самоуправа

Архива из : локална самоуправа

Извештај о раду инспекције за 2020.годину

На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору  („Сл. гласник РС“, бр.. 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018) дата је сагласност на Извештај о раду комунално тржишне инспекције и саобраћајне инспекције. Komunalna inspekcija i komunalno tržišna insp.-Izveštaj o radu za 2020. godinu Saobraćajna inspekcija-Izveštaj o radu za 2020   Read More »

Координатор за ромска питања

Синиша Муратовић – Координатор за ромска питања Карађорђева 78, канцеларија број 12, 2 спрат 060/45-45-718 069/18-11-096 sinisamuratovic35@gmail.com Read More »

Чланови Општинског већа

 Поред председника Општине и његовог заменика, који су по функцији у Општинском већу, нови чланови Већа су: 1. Жељко Грујичић из Комирића, економски техничар. Рођен је 1978.године.Члан је Савета месне заједнице Комирић и волонтер Црвеног крста. Запослен је у Образовно-васпитном центру „Осечина“- Издвојено одељење у Комирићу. Живи у Комирићу, неожењен ... Read More »

Председник скупштине

Светозар Гачић, председник Скупштине општине Осечина Рођен је 5.8.1988.године. Завршио је Филозофски факултет у Новом Саду у звању дипломирани историчар, јуна 2011.године. Од јануара 2012.године до јула 2013.г радио у ОШ „Браћа Недић“ у Осечини и ОШ „Војвода Мишић“ у Пецкој, од јула 2013.године на месту руководиоца музеја у Осечини, ... Read More »

Председник општине Никола Томић

Никола Томић је рођен 31.07.1982.године у Ваљеву. Завршио је Основну школу „Чеда Милосављевић“ у Пецкој, након тога Техничку школу „Коста Абрашевић“ у Шапцу и стекао звање машински техничар, Вишу технолошку школу у Шапцу и стекао звање инжењер прехрамбене технологије, а затим Високу технолошку школу струковних студија у Шапцу и стекао ... Read More »

Председници месних заједница

Списак председника Месних заједница на територији општине Осечина Редни број: Име и презиме председника Месна заједница Број телефона 1. Чедомир   Лукић Осечина 1 064/426-77-35 2. Душан Вучићевић Осечина 2 064/813-69-15 3. Светозар Гачић Осечина 3 064/455-65-04 4. Саша Јанчић Осечина 4 064/144-02-79 5. Вељко Матић Осечина село 064/288-96-95 6. ... Read More »

Питајте председника општине

Председник општине Осечина Никола Томић прима странке сваког четвртка од 8:00. Контактирајте кабинет председника, све додатне информације можете добити на број 014/451-158. Такође председнику можете поставити и питања путем нашег сервиса, потребно је да попуните податке о себи и поставите питање, а одговор ћете добити у најкраћем року. ПИТАЊЕ: Pitao ... Read More »

Заменица председника општине Биљана Мићић

Биљана Мићић је рођена 1981. године. Основну школу завршила је у Осечини, потом средњу Пољопривредну школу у Ваљеву, а након тога Пољопривредни факултет у Земуну, Универзитет у Београду, где је стекла звање дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа. Од 2012. године запослена је у Општинској управи Осечина на пословома заштите ... Read More »

Скупштина општине Осечина

локана самоуправа

Скупштина има Председника скупштине који организује рад скупштине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине. Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине и бирају се на 4 године. Одборници Скупштине општине ... Read More »

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Центар за Социјални рад

Центар за социјални рад у Осечини основан је 01.04.1990.године.Налази се на адреси ул.Карађорђева 114, 14253 Осечина. Као врста установе социјалне заштите , Центар пружа помоћ грађанима и њиховим породицама када дођу у стање социјалне потребе.  У обављању послова из своје надлежности, Центар сарађује са: Локалном самоуправом, месним заједницама, школама, судовима, ... Read More »

Scroll To Top