ВЕСТИ:
Почетна / економија / Пољопривреда
Пољопривреда

Пољопривреда

Пољопривредно земљиште обухвата преко 66% територије општине и одликује се високом заступљеношћу ораничних површина (40%) у односу на пашњаке (11%), воћњаке и винограде (10%) и ливаде (6%). Око 30% површине је покривено листопадним шумама.  70% становништва oпштине бави се неким видом пољопривредне производње док у самој општини егзистира око 3 300 пољопривредних домаћинстава од којих  је 3 160 регистрованих, по чему смо у врху у Републици. Производња шљиве, малине и купине су најзаступљеније  и најдоходовније воћне врсте. У сточарству постоје велике могућности, нарочито овчарству, јер велика пространства под ливадама и пашњацима у планинском делу општине пружају  идеалне услове за ову производњу. Подручје обилује лековитим биљем на природним стаништима , шумским плодовима и многоборојним врстама јестивих гљива.

На територији општине  има око 800.000 стабала шљиве  те смо са производним капацитетом од око 16 000 тона међу  водећима у Републици Србији што представља огроман потенцијал не само за општину већ и за државу  у целини. Тренутно се под шљивом налази око 2200 hа што је нешто више од 7% површине општине.

Једини смо аутентични локалитет   аутохтоне врста шљиве Пожегаче која се сматра најквалитетнијом  домаћом  сортом  погодном  за све врсте обраде

Последњих година  на значају, нарочито добија производња  суве  шљиве  тако да смо са око 150 мини сушара и 27 индустријских тунела за сушење шљиве на добром путу да овај потенцијал искористимо на прави начин. Са око 3000 тона суве шљиве која се осуши и преради на територији наше општине, лидер смо не само у региону већ и читавој Републици.  Листу расположивих капацитета за сушење шљиве можете погледати овде.

Поред сушења , на замаху добија и прерада суве и свеже шљиве у пољопривредним газдинствима. Листу  домаћинстава која се баве овом делатнoшћу можете погледати овде

grafikon6

Графикон 6 – Коришћена пољопривредна површина
Извор: Републички завод за статистику

grafikon7

Графикон 7 – Обрадиво и необрадиво земљиште
Извор: Пољопривредна стручна служба општине Осечина

grtafikon8

Графикон 8- Производни капацитети у воћарству
Извор: Пољопривредна стручна служба општине Осечина

grafikon9

Графикон 9- Укупан принос јабуке и шљиве по годинама
Извор: Републички завод за статистику

grafikon10

Графикон 10- Структура производње шљива
Извор: Пољопривредна стручна служба општине Осечина

grafikon11

Графикон 11- Производња и прерада суве шљиве у Србији у 2012 години
Извор: Републички завод за статистику ; Пољопривредна стручна служба општине Осечина

Смештајни капацитети за воће и поврће

Ред.бр. Врста објекта Јединица мере Капацитет
1. Хладњача Осечина тона 4 500
3. Хладњача Пецка тона 3 200
5. Хладњача Бастав тона 1 800
2. Хладњача Осечина (село) тона    500
4. Хладњача Комирић тона    500

Извор: Пољопривредна стручна служба општине Осечина

Прерадни капацитети за воће, поврће и индустријско биље

Ред.бр. Врста објекта Јединица мере(комада) Капацитет (тона)
1. Индустријски тунели за сушење шљиве 27 1 800
2. Мини сушаре код земљорадника за сушење шљиве 150 1 500
3. Сушаре за дуван код земљорадника 98 170

 Извор: Пољопривредна стручна служба општине Осечина

Производни капацитети у ратарству

ред.бр. Култура Количина (тона)
6. кукуруз 10 186
7. јечам-тритикале 5 200
8. пшеница 2 900
9. луцерка 2 135
10. детелина 1 770
11. кромпир 1 400
12. овас 1 200
13. пасуљ 307
14. дуван 260

Извор: Пољопривредна стручна служба општине Осечина

Производни капацитети у сточарству

ред. бр. Врста стоке Број (грла)
1. овце 26 000
2. свиње 19 000
3. кравe 3 500
4. осталa говеда    800

Извор: Пољопривредна стручна служба општине Осечина

 Производни капацитети у пчеларству

Ред. бр. Удружење Број (кошница)
1. пчеларско удружење Осечина 3 000
2. пчеларско удружење Пецка 1 780
3. индивидуални пољопривредни произвођачи 4 000
Укупно 8 780

Извор: Пољопривредна стручна служва општине Осечина и пчеларска удружења Осечине и Пецке

Опремљеност сеоских газдинстава пољопривредном механизацијом

Ред.бр. Врста механизације Количина (ком)
1. Трактор 2 000
2. мотокултиватор 800
3. комбајни житни 14
4. Вршалица 15
5. берач кукуруза 35
6. сило комбајн 50
7. преса за сено 300
8. косачица самоходна тракторска 1 000
9. растурач ђубрива 100
10. приколица тракторска 1 750
11. прскалице-тракторске 1 000
12. плуг 1 600
13. дрљача 1 300
14. тањирача 500
15. сејач кукуруза 1 000

Извор: Пољопривредна стручна служба општине Осечина

Scroll To Top