ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Извођење радова на пошумњавању у циљу очувања предеоног диверзитета у 2024. години
Извођење радова на пошумњавању у циљу очувања предеоног диверзитета у 2024. години

Извођење радова на пошумњавању у циљу очувања предеоног диверзитета у 2024. години

Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за набавку радова , извођење радова на пошумњавању у циљу очувања предеоног диверзитета у 2024. години, ознака из општег речника набавке:
45112700-2 радови на уређивању пејзажа Понуде доставити до 15.07. године до 12,30 часова, на писарницу Општинске
управе Осечина, Карађорђева бр. 78 или електронским путем на адресу
sanja.samoilovic@osecina.com
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Разматрање понуда је дана 15.07.2024. године у 12,45 часова, а избор најповољније понуде извршиће се у року од 30 дана од дана разматрања понуда.

позив за достављање понуда

9.3.5. – Zbirni predmer i predračun radova po lokacijama + 9.3.6. – Zbirna rekapitulacija (1)

9.3.3. – Iskaz sadnog materijala

9.3.2. – Specifikacija sadnog materijala po lokacijama

9.3.1. – Manual valorizacije postojeće vegetacije po lokacijama

ОПШТИНА ОСЕЧИНА
председник
Никола Томић

Scroll To Top