ВЕСТИ:
Почетна / Извод из матичне књиге умрлих

Извод из матичне књиге умрлих

Захтев за издавање извода из Матичне књиге умрлих.

Потребно је извршити следеће уплате:

Општинске административне таксе, жиро – рачун 840-742251843 – 73  , позив на број 97    64 076    у износу од 110 динара

Републичка административна такса, жиро рачун 840-742221843-57 , позив на број 97     64 076       у износу од 430 динара

Остали приходи у корист нивоа општина, жиро рачун 840-745151843-03 , позив на број 97     64 076       у износу од 35 динара

Матичар: Тодорић Љубо контакт телефон: 014/451-031

Од децембра 2019. грађанима је омогућено плаћање картицама инсталирањем ПОС терминала на писарници Општинске управе Осечина.

Ваш матични број ЈМБГ

Ваше име и презиме (обавезно)

Презиме и име једног родитеља

Датум смрти

ВАШИ КОНТАКТ ПОДАЦИ

Телефон

Ваша е-пошта (обавезно)

АДРЕСА ЗА ДОСТАВУ ДОКУМЕНТА

Име и презиме

Улица и број

Поштански број и место

Разлог због код Вам је потребан извод

Начин на који достављате доказ о уплати таксе

Scroll To Top