ВЕСТИ:
Почетна / економија / Мере активне подршке провреди
Мере активне подршке провреди

Мере активне подршке провреди

1) Субвенциje из буџета Републике Србије у   износу од 4 000-10 000 евра по раднику, уколико инвеститор запосли најмање 50 радника

http://siepa.gov.rs/sr/files/pdf2010/Uredba_o_uslovima_i_nacinu_privlacenja_direktnih_investicija_2013.pdf

2)   Субвенционисање одређеног дела пореза на зараде и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање

http://www.poreskauprava.gov.rs/pdf/UredbaPodsticanjeZaposljavanja.pdf

3)   Субвенције доприноса који падају на терет послодавца за лица која су приправници, млађа од 30 година, старија од 45 година   и инвалиде

http://www.nsz.gov.rs/live/nudite-posao/podrska-poslodavcima/usluge-i- olaksice/osloba_anje_poslodavaca_od_pla_anja_doprinosa.cid218

4) Субвенције за отварање нових радних места за компаније које већ послују на тржишту Србије

        http://www.nsz.gov.rs/live/nudite-posao/subvencija_za_otvaranje_novih_radnih_mesta.cid266

5)   Средства за финансирање активности које доприносе повећању извоза

http://siepa.gov.rs/sr/index/finansiranje/podrska-za-izvozna-preduzeca/siepa-dodela-bespovratnih-sredstava/

6) Субвенције и подстицаји у пољопривреди и руралном развоју

http://www.mpt.gov.rs/documents/list/123/zakoni-poljoprivreda.html?menu_id=31

7)   Субвенције из буџета општине Осечина за свако додатно радно место у износу од 1 000 евра према следећим критеријумима:

  • да предузеће има најмање 10 стално запослених радника
  • да предузеће не користи средства из буџета Републике Србије из ставке 1
  • да новозапослени радник буде у радном односу најмање 2 године
  • да новозапослени радник буде са пребивалиштем на територији општине Осечина

8)   Бесплатно коришћење земљишта уколико инвеститор запосли најмање 50 радника

 

Scroll To Top