ВЕСТИ:
Почетна / вести / КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА У 2024. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА У 2024. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА У 2024. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

OBRAZAC BIZNIS PLANA 2024

На основу Чланова 41.43.51. и 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 – др. закон), Одлуке о буџету општине Осечина за 2024. годину („општински Службени гласник“ , бр. 3/2024 од 06.03.2024. год), и Локалног акционог плана запошљавања за 2024. годину број  001284047 2024 06420 004 001 000 001   од 08.04.2024. године  Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 08.04.2024. године доноси

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА У 2024. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

I ОПШТИ УСЛОВИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање на подручју општине  Осечина.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу до 200.000,00 динара, ради оснивања радње или привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Укупан износ средстава предвиђен Конкурсом  у 2024-ој години износи 1.000.000,00 динара.

У току трајања јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за коришћење субвенције.

  II УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА

Право на подношење захтева за доделу субвенције за самозапошљавање има лице које је:

– да је лице пријављено на евиденцију код Националне службе за запошљавање у тренутку расписивања Јавног позива/Конкурса за доделу средстава;

– има поднет уредно попуњен образац бизнис плана.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може се остварити у следећим случајевима:

– за обављање делатности пољопривредног газдинства, удружења грађана и друштвених организација;

– за обављање делатности у области експлоатације угља, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења и др;

– да лице које подноси захтев није користило средства по програму самозапошљавања  Општине у текућој фискалној години и у протекле две фискалне године или није реализовало уговорну обавезу по неком од предходних програма  општине за исту намену.

Scroll To Top