ВЕСТИ:
Буџет

Буџет

Gradjanski vodic kroz budzet- Osecina

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Осечина за 2025. годину

Одлука о буџету Општине Осечина за 2024. годину

У току је миграција сајта на нову адресу, цео садржај и нове објаве можете погледати овде

ОДЛУКA О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2024. ГОДИНЕ

Ребаланс 3 са образложењем

Извршење Одлуке о буџету јануар – јун 2023

Ребаланс II са образложењем

Ребаланс I 2023 са образложењем – Општина Осечина

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Осечина за 2024. годину

Odluka o budzetu Opstine Osecina za 2023. godinu sa obrazlozenjem

Izvestaj sa javne rasprave-Nacrt Odluke o budzetu za 2023. godinu.

Буџет 2022

10_rebalans 3-2022 obrazlozenje

Rebalans 3

Rebalans 2-2022 obrazlozenje

Rebalans 2 – usvojen

Gradjanski vodic kroz budzet- Osecina

Plan postupnog uvodjenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donosenja budzeta opstine Osecina za 2023. godinu

9_rebalans 1-2022 obrazlozenje

Rebalans 1 – potpisan

Rebalans sa obrazlozenjem

Budzet 2022- usvojen

Буџет 2021

Odluka-o-zavrsnom-racunu-2021.pdf

Rebalans 4-usvojen
Izvestaj o izvrsenju Odluke o budzetu januar-septembar 2021
Rebalans 3
Nacrt rebalansa budžeta 3 2021.
rebalans 1 2021.
Budzet 2021

Буџет 2020

Odluka o zavrsnom racunu 2020
Odluka o izmenama i dopunama odluke o budzetu 2-2020.
Izvestaj o izvrsenju budzeta januar-jun 2020.

rebalans 1-2020.-potpisan

budzet 2020.-potpisan-sa obrazlozenjem

Буџет 2019

Odluka o zavrsnom racunu budzeta 2019.

izvrsenje I-IX 2019

rebalans 3-2019.-potpisan


izvrsenje januar – jun 2019

rebalans 2-2019-usvojen

rebalans 1-2019.

budzet 2019

Буџет 2018.

rebalans 3-2018.

rebalans 2-2018.-usvojen

rebalans 1-2018.-usvojen

Завршни рачун 2018 –  Zavrsni racun 2017.-usvojen

budzet 2018

Ребаланс буџета

rebalans 3-2017-odluka

Извештај о извршењу буџета јануар – септембар 2017

Izvestaj o izvrsenju januar-septembar 2017

Извршење буџета јануар – јун 2017 и ребаланс бџета

budzet – odluka 2017. izvrsenje januar-jun 2017 rebalans 1-2017

Упутство за припрему буџета 2018 uputstvo za budzet 2018

Завршни рачун 2017 zavrsni-racun

Буџет за 2017. годину Osecina-budzet 2017.

Завршни рачун, ребаланс буџета и извршенје у периоду јануар – јун

izvrsenje-januar-jun-2016 | rebalans-1-2016  | zavrsni racun-2015

Буџет 2016. година budzet 2016.-pdf

Буџети из претходних година

Завршни рачун за 2014 годину и извештај ревизора

zr 2014-za glasnik

Буџет за 2015. годину

буџет 2015

Први ребаланс буџета 2015 prvi rebalans 2015

Подаци о буџету који је планиран и реализација буџета у току године.

Буџет 2013

Буџет 2014

Упутства за припрему буџета за 2015 годину

Упутства за буџет 2015

Scroll To Top