ВЕСТИ:
Почетна / вести / скупштина / ДОНЕТ ОПШТИНСКИ БУЏЕТ ЗА 2014: Приходи и расходи по 316,8 милиона динара
ДОНЕТ ОПШТИНСКИ БУЏЕТ ЗА 2014: Приходи и расходи по 316,8 милиона динара

ДОНЕТ ОПШТИНСКИ БУЏЕТ ЗА 2014: Приходи и расходи по 316,8 милиона динара

Скупштина општине Осечина, на седници одржаној 25. децембра, планирала је приходе и примања буџета општине за 2014. годину у укупном износу од по 316.931.000 динара, што је за око 17 одсто мање у односу на планиране приходе буџета за 2013. годину.

Највећа ставка у структури прихода су приливи који се очекују од трансфера – 178,7 милиона или 56,39 одсто, а затим порески приходи у износу од 128,4 милиона или 40,53 одсто.

Што се расхода тиче, највише је планирано за коришћење услуга и роба, и то у износу од 109,2 милиона или 34,49 одсто, односно расходе за запослене у укупнпм износу од 70,4 милиона или 22,23 одсто.

Поред мера штедње и пројекције буџета за 2014. на знатно нижем нивоу у односу на претходну годину, планирано је значајно издвајање дела средстава за развој седишта општоне и осталих места на овој територији. Инвестирање у инфраструктуру општине биће реализовано према програмима Јавног комуналног предузећа „Осечина” и Дирекције за изградњу „Јадар”.

Поред тога, општина ће преко Буџетског фонда за комуналну делатност, уређење грађевинског земљишта и путеве, наставити да улаже у изградњу и одржавање локалних и некатегорисаних путева, као и водовода и канализације.

За наставак израде Плана генералне регулације варошице Осечина, на основу раније потписаног уговора, очекује се трансфер од Републике у износу од око 1,2 милиона динара.

У 2014. години очекује се директно инвестирање Републике у изградњу друге фазе обилазнице, у вези са чим ће и општина обезбедити одређени део средстава на име учешћа у финансирању овие инвестиције, што је такође планирано у оквиру Буџетског фонда за комуналну делатност.

Scroll To Top