ВЕСТИ:
Почетна / економија / Индустрија
Индустрија

Индустрија

На подручју  општине  Осечина индустрија је смештена у оквиру индустријске зоне “Јадар”, површине 31,96 , која се налази између река Јадар и планиране  железничке пруге  Ваљево-Лозница.

 У локалној економској сфери, издвајају се три  сектора који су доминантни и у којима постоји значајно акумулирано технолошко знање и дугогодишње искуство у раду  са реномираним домаћим и иностраним компанијама. То су прехрамбено –прерађивачки сектор ( у оквиру њега најзначајније место заузима прерада воћа) као и сектори производње пластике и прераде дрвета.

 I прехрамбено –прерађивачки сектор

Водећа прехрамбено-прерађивачка комапнија на овом подручју  je“Podgorina Frucht” која се простире на  12,4 hа и  годишњим приходом од око 2 mil eur (www.gruenewald-international.com). Значајан сегмент у структури општинске привреде чине и земљорадничке задруге од којих је највећа „ЗЗ Пецка „ са укупном површином објеката од преко 18 000 м2 и 105 запослених ( www.zzpecka.rs ). Годишњи приход ове задруге креће се  преко 500 милиона динара. Значајне компаније из ове области су и „Племић-комерц“ које се бави производњом  и прерадом,  првенствено, сушеног воћа (www.plemic-komerc.com)  и „Јадар пак“ чија је основна делатност производња  чајева, зачина и додатака јелима  (www.welton.rs) . Више података о предузећима из ове области као и детаљну листу можете видети овде

 II сектор производње и прераде  пластике

 “Крушик –Пластика“ је највећа компанија  (138 запослених) која се на територији општине бави прерадом и производњом производа од пластичних маса и  која се простире на површини од 10 hа   са  9100 м2 пословног простора  ( www.krusik-plastika.co.rs) .Поред  ове, у општини   послује  још  неколико значајних предузећа из ове области. Нека од њих су: „Цане“ која  се бави производњом металне галантерије и пластике са 41 запосленa (www.sztrcane.co.rs); затим „ДАЛ“ са 23 запосленa   (www.dal.co.rs), Јома Пласт са 21 запосленим, rezervoari.rs  те предузеће „Вожд“ са 18 запослених    (www.vozdkomerc.co.rs) . Више података о предузећима из ове области као и детаљну листу можете видети овде

III сектор прераде дрвета

Са преко 9300 ha под шумама општина Осечина има велики потенцијал у преради дрвета  и  производњи   намештаја . Највеће комапније из ове  области су : „Гора грађа“ ,  „Кош-комерц“   и „Тапос стил“. Више података о предузећима  која се баве овом делатношћу  као и детаљну листу можете видети овде

У општини , такође,  послује и око 300 предузетничких радњи   из области прераде метала и пластике,    грађевинарства, каменорезачке, пекарске као и сито-штампарске делатности које запошљавају значајан број радника  и дају велики допринос   локалној економији.

 Извор података: Агенција за привредне регистре Републике Србије

Најзначајнији извозници и увозници у 2011. години

izvoz-2011Извор: Информациони центар Регионалне привредне коморе Ваљево

Scroll To Top