ВЕСТИ:
Почетна / Uncategorized

Архива из : Uncategorized

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, услуге, ознака из општег ... Read More »

О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка хватање, уклањање паса са јавних површина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-5/2018 Број одлуке: 404-5/2018 Датум: 06.02.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР ”Хигијена Томић” Рубрибреза, ... Read More »

Одлука о додели уговора: Набавка сигурносних седишта за новорођену децз у 2018. години

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децз у 2018. години, добра – набавка на коју ... Read More »

Scroll To Top