ВЕСТИ:
Почетна / јавне расправе

Архива из : јавне расправе

Извештај о спроведеној јавној расправи – Ребаланс 1

Извештај о спроведеној јавној расправи – Ребаланс 1 Read More »

Јавна расправа о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Осечина за 2023. годину

program za javnu raspravu Upitnik za JR o nacrtu budzeta Zakljucak o sprovodjenju javne rasprave Ребаланс 1-2023-Нацрт Read More »

Rani javni uvid Plana detaljne regulacije za izgradnju kanalizacione mreže i PPOV u Peckoj

Rani javni uvid održaće se od 03.02. do 17.02.2023.  u prostorijama Opštinske uprave Osečina, Karađorđeva 114, 3. sprat, u kancelariji 29. svakog radnog dana od 10.00h do 14.00h kao i elektronski. Read More »

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2025. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНА ОСЕЧИНА Број: Дана: 04.11.2022. О С Е Ч И Н А ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2025. ГОДИНЕ Дана, 04.11.2022.године у сали Скупштине ... Read More »

Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Осечина за 2023. годину

Nacrt Odluke o budzetu opstine Osecina za 2023. godinu sa obrazlozenjem Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o budzetu za 2023. godinu Upitnik za JR o nacrtu budzeta Zakljucak veca Read More »

Позив за Јавну расправу поводом предлога Одлуке о промени Статута општине Осечина

Поводом предлога Одлуке о промени Статута општине Осечина позивају се грађани и друга заинтересована стручна јавност општине Осечина на Јавну расправу која ће бити одржана  у понедељак, 04.07.2022.године у 10:15 сати у сали Скупштине општине Осечина, Карађорђева 114, други спрат. Предлог Одлуке можете погледати у прилогу: Read More »

Jавнa расправa о Нацрту Одлуке о изменама и допунама одлуке о  буџету општине Осечина за 2022. годину

Ребаланс 1 – 2022 – образложење Нацрт ребаланса Upitnik za JR o nacrtu Rebalansa На основу члана 42. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021 ), Општинско ... Read More »

Јавни увид нацрта просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ13

Read More »

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА „БОЉЕ ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ“

У понедељак, 21.03.2022.године, у сали СО Осечина, одржана је јавна расправа на нацрт документа јавних политика План јавног здравља са акционим планом. Заинтересовани учесници били су представници јавних установа и представници локалне самоуправе. На јавној расправи си говорили председник општине Никола Томић, др Милијана Поповић, представник Сталне конференције градова и ... Read More »

З А К Љ У Ч А К о спровођењу јавне расправе

На основу члана 14. Закона о јавном здрављу (“Службени гласник РС“, бр.15/2016) и члана  107. Статута општине Осечина (“Општински службени гласник“, број 4/2019), на предлог Савета за јавно здравље, Општинско веће општине Осечина доноси З А К Љ У Ч А К о спровођењу јавне расправе I Спроводи се јавна расправа о ... Read More »

Scroll To Top