ВЕСТИ:
Почетна / јавне расправе / Jавнa расправa о Нацрту Одлуке о изменама и допунама одлуке о  буџету општине Осечина за 2022. годину

Jавнa расправa о Нацрту Одлуке о изменама и допунама одлуке о  буџету општине Осечина за 2022. годину

Ребаланс 1 – 2022 – образложење

Нацрт ребаланса

Upitnik za JR o nacrtu Rebalansa

На основу члана 42. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021 ), Општинско веће општине Осечина упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине

да се укључе у јавну расправу о Нацрту Одлуке о изменама и допунама одлуке о  буџету општине Осечина за 2022. годину која ће се одржати у понедељак, 04.07.2022.  године, са почетком у 12 часова, у сали Скупштине општине Осечина (Карађорђева 114, Осечина).

Нацрт Одлуке о изменама и допунама одлуке о  буџету општине Осечина за 2022. годину, са образложењем, као и Упитник за јавну расправу о нацрту Одлуке о изменама и допунама одлуке о  буџету се налазе у прилогу овог позива.

Попуњен Упитник у електронској форми се доставља на e-mail адресу: marijana.despotovic@osecina.com , а у штампаној форми Одељењу за буџет и финансије Општинске управе Осечина.

Датум објављивања позива: 28.06.2022. године

Председник Већа,

Никола Томић, с.р.

Scroll To Top