ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Геодетске услуге
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Геодетске услуге

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Геодетске услуге

Општина Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке геодетске услуге, услуге, број ЈН 001339548 2024 06420 004 002 405 023, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 001339548 2024 06420 004 002 405 023 са понуђачем  Тесла систем 2016 Осечина, Војводе Степе 4 б, Осечина, матични број 64395254, ПИБ 109739970

Уговорена вредност јавне набавке износи 833.333,00 динара без ПДВ-а

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена  износи  167.400,00 дин. без ПДВ-а (јединичне цене), а најнижа износи 167.400,00 дин. без ПДВ-а (јединичне цене).

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 24.04.2024. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 7.05.2024. године.

Уговор је закључен до извршења предметне набавке.

Scroll To Top