ВЕСТИ:
Почетна / локална самоуправа / ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Центар за социјални рад у Осечини основан је 01.04.1990.године.Налази се на адреси ул.Карађорђева 114, 14253 Осечина. Као врста установе социјалне заштите , Центар пружа помоћ грађанима и њиховим породицама када дођу у стање социјалне потребе.

 У обављању послова из своје надлежности, Центар сарађује са:

Локалном самоуправом, месним заједницама, школама, судовима, полицијом, домовима здравља, дечијим вртићем, црвеним крстом, невладиним организацијама, верским заједницама итд.

По најновијим статистичким подацима пописа становништва на територији општине Осечина укупно је пописано 12.866 лица, од тог броја тренутно на територији општине има 12.571 становник, а остали 226 лица се налазе у иностранству.Од целокупног броја становника њих 2.730 са местом живљења је у варошици Осечина, осталих 9.841 становник је у селима општине којих укупно има 19.Становништво општине је распоређено на 4.248 домаћинстава и у 6.060 станова.

На територији општине на евиденцији у Националној служби за запошљавање у општини Осечина укупан број незапослених је 1173 , а укупан број пензионера је 2.941 лице .Од тог броја 2.132 лица је корисник старосне пензије, 321 лице је корисник инвалидске пензије и 488 лица је остварило породичну пензију.

Укупан број корисника социјалне и породично правне заштите у 2012.години је 711.Од тог броја 204 су деца, 37 су млади, 334 су одрасли и 136 су старији.Од укупних корисника 327 лица је корисник новчане социјалне помоћи у 160 породица, 105 корисника су деца, 19 млади, 159 одрасли и 44 су стари.У 2012.г. евидентирано је 105 особа са инвалидитетом тј. корисници додатка за помоћ и негу и увећаног додатка за помоћ и негу, 12оро деце се налазило на смештају од тог броја 10 је у хранитељској породици а двоје деце у Институцији социјалне заштите, док је број пунолетних на смештају 7 лица.Такође су дате 172 једнократне помоћи у току године.Центар је радио и на захтеве других органа највише од Суда, тако да је 17оро деце евидентирано у сукобу са Законом и асоцијалним понашањем, као и 13оро деце под старатељском заштитом и 8 одраслих.За двоје деце је реализован поступак усвојења, једно је инострано.

У 2012. години на територији општине склопљено је 46 бракова, а 10 бракова се налазило у поступку развода на евиденцији Центра за социјални рад, као и 11 породица са поремећеним породичним односима.

У Центру за социјални рад у 2012.г. радило је: два социјална радника од њих један је приправник примљен са дозволом надлежног Министарства рада, запошњавања и социјалне политике а по одласку социјалне раднице у пензију, педагог са половином радног времена, психолог по уговору до трећине радног времена, правник и радник на административно-рачуноводственим пословима. Од нове године истекао је уговор психологу, тако да је ангажован психолог са половином радног времена, што ће надамо се значајно допринети стручном раду у вођењу случаја и адекватном тимском раду када је то потребно.

Центар за социјални рад и у 2012.г. радио је у две просторије, власништво општине Осечина које су смештене на трећем спрату пословне зграде у Карађорђевој 114, до августа месеца 2012. У августу смо добили нови простор такође 2 канцеларије просторно мање од претходних и у приземљу исте зграде, где сада ради 6 запослених радника Центра, тако да и даље остаје проблем неадекватног простора.

Конатакт подаци Центар за социјални рад Осечина

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „НАПРЕДАК“ У ОСЕЧИНИ

ДИРЕКТОР – Јована Милановић

Е-mail  –  czsrosecina1@gmail.com

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

дипл. правник Горан Милићић

014/451-077 и 064/8136924

АДРЕСА И ПОШТАНСКИ БРОЈ –КАРАЂОРЂЕВА 114, 14253 ОСЕЧИНА

ТЕЛЕФОН/ФАКС 014/451-077, 014/451-077

Извештај о раду Центра за Социјални рад „НАПРЕДАК“ Осечина

Centar-izvestaj-o-radu-2015

– izvestaj o radu 2012.godina

Scroll To Top