ВЕСТИ:
Почетна / КОНКУРСИ

Архива из : КОНКУРСИ

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији општине Осечина у 2024. години

03 Konkurs 2024 Bodovna lista za ocenu proјekta proizvodњe mediјskix sadrzhaјa (Obrazac 4)(1) Buџet proјekta i finasiјski izveshtaј(Obrazac 1, Obrazac 1a i Obrazac 2)(1) Obrazac za priјavau za chlana komisiјe (Obrazac 3)(1) Priјava za sufinansiraњe proјekata u oblasti јavnog informisaњa (Obrazac 1)(1) На основу чл. 16. став 1. тачка 4) ... Read More »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОД.

На основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 3. Пословника Привременог органа општине Осечина, („Општински службени гласник“ број 6/2023) и члана 2., 5., и 10. Одлуке о ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У 2023. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 060-57/2023 Дана: 27.11.2023. Осечина Obrazac 1_Prijava na javni konkurs Obrazac 2_Predlog programa ili projekta Obrazac 3_Predlog budžeta Obrazac 4_Izjava У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ), чл. ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС: За подношење годишњих програма за 2024. годину

Спортски савез Осечина Карађорђева 78 14 253 Осечина Број: 66-1-2/2023 Датум: 28.11.2023. године Predlog godisnjeg programa_2024 На основу члана 137. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16) и члана 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Осечина ... Read More »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

На основу члана 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2023. годину (“Општински службени гласник“, број 8/2022) ... Read More »

ИНСТРУКТОРИ – ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДА

Read More »

КОНКУРС: ДОДЕЛA СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА У 2023. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

OBRAZAC BIZNIS PLANA 2022 На основу Чланова 41.43.51. и 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“;, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 – др. закон), Одлуке о буџету општине Осечина за 2023. годину („општински Службени гласник“ , бр. 8/2022 од 20.12.2022. год), и Локалног ... Read More »

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“ БРОЈ:171/2023 ДАТУМ:05.05.2023. О С Е Ч И Н А На основу члана 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017), члана 13. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. Гласник 18/10, 101/17, 113/17 -др. закон и 10/19), Правилника о ближим условима за ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС: За подношење годишњих програма за 2023. годину

Спортски савез Осечина Карађорђева 78 14 253 Осечина Број: 66-1-3/2022 Датум: 26.10.2022. године На основу члана 137. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16) и члана 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Осечина („Општински службени гласник“ ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС: ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон и 114/2021), члана 7.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016 и 12/2022), ... Read More »

Scroll To Top