ВЕСТИ:
Почетна / локална самоуправа / Скупштина општине Осечина
Скупштина општине Осечина

Скупштина општине Осечина

Скупштина има Председника скупштине који организује рад скупштине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине.

Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине и бирају се на 4 године.

Одборници Скупштине општине Осечина

1. АЛЕКСИЋ ДРАГАН, дипл.инж.машинства из Осечине,
2. ВИЛОТИЋ НЕНАД, пољопривредник из Гуњака,
3. ВУКОВИЋ ЂЕРМАНОВИЋ МИРА, вулканизер из Пецке,
4. ГАВРИЛОВИЋ ГОРАН, шумарски техничар из Плушца,
5. ГАЧИЋ СВЕТОЗАР, дипл.историчар из Осечине,
6. АРСЕНОВИЋ МАТИЋ ВЕСНА, домаћица из Остружња,
7. ЂУКИЋ НАТАША, мастер правник из Осечине,
8. ИВКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, електромеханичар из Скадра,
9. ИСАКОВИЋ СЛАВИЦА, лекар из Плушца,
10. ЈАНЧИЋ БОРИВОЈ, предузетник из Лопатња,
11. ЈАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, конобар из Горњег Црниљева
12. МИЛАНОВИЋ БРАНКО, пољопривредник из Коњица,
13. МИЛУТИНОВИЋ ДУШАН, професор физичке културе из Пецке,
14. МИЛУТИНОВИЋ ЈЕЛЕНА, лекар из Села Осечине,
15. ЈАНЧИЋ МАРКО, пољопривредник из Лопатња
16.НИКОЛИЋ МАРИЈА, мастер математичар из Драгијевице,
17. ПАВЛОВИЋ ЗОРИЦА, дипл.васпитач из Осечине,
18. ПАНИЋ СНЕЖАНА, радник из Царине,
19. ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР, пољопривредник из Села Осечине,
20. ПЕТРОВИЋ СЛАВИЦА, предузетник из Осечине,
21. ПОПОВИЋ ДРАГАН, дипл.инж.агрономије из Осечине,
22. ПОПОВИЋ ДРАГУТИН, пољопривредник из Комирића,
23. ПАВЛОВИЋ БРАНКА, економски техничар из Осечине
24.РАДИВОЈЕВИЋ МИЛОМИР, пољопривредник из Лопатња,
25. САВАТИЋ ЖИВКО, предузетник из Белотића,
26. СИМИЋ МАРКО, пољопривредник из Плушца,
27. СИМИЋ МИЛАН, радник из Бастава,
28. СТЕВАНОВИЋ НЕНАД, дипл.економиста из Осечине,
29. ТАДИЋ ДАРКО, пољопривредник из Драгодола,
30. ТИМОТИЋ МИОДРАГ, електричар из Драгијевице,
31.ТОДОРИЋ ПРЕДРАГ, пољопривредни техничар из Гуњака,
32. ПАВЛОВИЋ РАДА, домаћица из Гуњака
33. ЧКОЈИЋ ИКОНИЋ ЈЕЛЕНА, мастер туризмологије из Осечине.

Scroll To Top