ВЕСТИ:
Почетна / локална самоуправа / Скупштина општине Осечина
Скупштина општине Осечина

Скупштина општине Осечина

Скупштина има Председника скупштине који организује рад скупштине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине.

Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине и бирају се на 4 године.

Одборници Скупштине општине Осечина

 1. АЛЕКСИЋ ЉУБОМИР
 2. АРСЕНОВИЋ ЖИВОТА
 3. БОЈЧИЋ ЖИВОРАД
 4. ВИЛОТИЋ НЕНАД
 5. ВУЈИЋ МИОДРАГ
 6. ДРАЈИЋ МИЛИЦА
 7. ЖИВАНОВИЋ ЗАГОРКА
 8. ИСАКОВИЋ ЈЕЛЕНА
 9. ЈАНЧИЋ БОРИВОЈ
 10. ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ
 11. КРСМАНОВИЋ СЛАВИЦА
 12. ЛУКИЋ ДРАГАН
 13. МАРКОВИЋ ВЕСНА
 14. МАРКОВИЋ МИЛОРАД
 15. МИЛИЧИЋ ЗЛАТИЈА
 16. МИЛОСАВЉЕВИЋ НИКОЛА
 17. МИРИЋ РАДИША
 18. МУРАТОВИЋ СРЂАН
 19. ОБРАДИНОВИЋ МИРЈАНА
 20. ПАВЛОВИЋ БРАНКО
 21. ПАВЛОВИЋ ЗЛАТАН
 22. ПАВЛОВИЋ ЗОРИЦА
 23. ПАНИЋ СНЕЖАНА
 24. ПЛАВШИЋ МИЛОВАН
 25. ПЛАВШИЋ НАТАША
 26. ПОПОВИЋ ДРАГАН
 27. ПОПОВИЋ САША
 28. СИМИЋ МАРКО
 29. СИМИЋ МИЛАН
 30. СТАНИСАВЉЕВИЋ СЛОБОДАН
 31. ТЕШАНОВИЋ ИВАНКА
 32. ТОМИЋ СЛАВОЉУБ
 33. ЋОСИЋ ГОРАН

Scroll To Top