ВЕСТИ:
Почетна / јавне расправе / ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2025. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2025. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2025. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ И ПОЉОПРИВРЕДУ
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:
Дана: 04.11.2022.
О С Е Ч И Н А

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2025. ГОДИНЕ

Дана, 04.11.2022.године у сали Скупштине општине Осечина, са почетком у 10 часова, организована је и спроведена јавна расправа о нацрту Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња на територији Општине Осечина за период од 2023-2025.године.

Јавни позив за учешће у јавној расправи објављен је на званичној инетрнет страници Општине Осечина и исти писменим путем достављен свим јавним установама и предузећу у Општини Осечина.

Грађани су могли доставити своје предлоге, сугестије и коментаре у писаном облику на адресу електронске поште или лично координатору за ромска питања, најкасније до 03.11.2022. године.

Јавну расправу је организовало Одељење за друштвене делатности и пољопривреду Општинске управе Осечина, а овлашћени представници били су Зорица Павловић и Синиша Муратовић.

На јавној презентацији нацрта ЛАП за социјално укљзчивање Рома и Ромкиња на територији Општине Осечина за период од 2023-2025.године, били су присутни представници јавних установа, члан Општинског већа и запослени у Општинској управи Осечина.

Представљени су правци деловања Општине Осечина у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња, конкретне мере и активности којима би се побољшао положај припадника ромске заједнице, као и механизми помоћу којих се може пратити остваривање циљева. Такође, наглашени су и циљеви које дефинише Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016-2025.године.

У току јавне расправе није изнет ниједан предлог, примедба, сугестија, ни коментар на предложени нацрт ЛАП за социјално укључивање Рома и Ромкиња на територији Општине Осечина за период од 2023-2025.године.

Упућени су коментари и позиви за учешће Рома и Ромкиња у редовним програмима које реализује Библиотека из Осечине, као и о социјалној кохезији становника насеља из Јаловика и Гиорњег Црниљева.

Scroll To Top