ВЕСТИ:
Почетна / јавне расправе (page 2)

Архива из : јавне расправе

Јавни увид нацрта просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ13

Read More »

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА „БОЉЕ ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ“

У понедељак, 21.03.2022.године, у сали СО Осечина, одржана је јавна расправа на нацрт документа јавних политика План јавног здравља са акционим планом. Заинтересовани учесници били су представници јавних установа и представници локалне самоуправе. На јавној расправи си говорили председник општине Никола Томић, др Милијана Поповић, представник Сталне конференције градова и ... Read More »

З А К Љ У Ч А К о спровођењу јавне расправе

На основу члана 14. Закона о јавном здрављу (“Службени гласник РС“, бр.15/2016) и члана  107. Статута општине Осечина (“Општински службени гласник“, број 4/2019), на предлог Савета за јавно здравље, Општинско веће општине Осечина доноси З А К Љ У Ч А К о спровођењу јавне расправе I Спроводи се јавна расправа о ... Read More »

Нацрт ребаланса буџета 3

download – Nacrt rebalansa Read More »

Извештај о јавној расправи Нацрт будџета за 2022. годину

Read More »

Јавнa расправa о Нацрту Одлуке о буџету општине Осечина за 2022. годину

На основу члана 42. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), Општинско веће општине Осечина упућује ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине да се укључе у јавну расправу о Нацрту ... Read More »

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава рани јавни увид поводом израде просторног плана подручија посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације. Више информација на постављеном линку,као и у прилогу овог обавештења. https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180 Read More »

Обавештење о објављивању на увид документације за пројекат регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“

За потребе пројекта регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“ у општини Уб у Колубарском региону, 2020.године је припремљена Ажурирана студија о процени утицаја на животну средину у складу са националним законодавством. (Линк за преузимање) Као допуна процесу процене утицаја спроведеном у складу са националним законодавством поред постојеће студије о процени ... Read More »

ЈАВНA РАСПРАВA: Нацрт Локалне стратегије и плана акције за квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање за период 2020 – 2025.године.

Република Србија ОПШТИНА ОСЕЧИНА Општинско веће Број: 060- 25/2021 23.06.2021.године На основу члана 105. и 107. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“, број: 4/2019) Општинско веће општине Осечина , објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПРЕДМЕТ УПОЗНАВАЊЕ Нацрт Локалне стратегије и плана акције за квалитетно инклузивно предшколско васпитање ... Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине – НАЦРТ БУЏЕТА 2021

На основу члана 42. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Општинско веће општине Осечина упућује ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине да се укључе у јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету ... Read More »

Scroll To Top