ВЕСТИ:
Почетна / јавне расправе / ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА „БОЉЕ ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ“

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА „БОЉЕ ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ“

У понедељак, 21.03.2022.године, у сали СО Осечина, одржана је јавна расправа на нацрт документа јавних политика План јавног здравља са акционим планом.

Заинтересовани учесници били су представници јавних установа и представници локалне самоуправе.

На јавној расправи си говорили председник општине Никола Томић, др Милијана Поповић, представник Сталне конференције градова и општина и Зорица Павловић, координатор радне групе за израду документа.

У обраћању Николе Томић, председника општине, наглашена је добра сарадња општине Осечина и Сталне конференције градова и општина и захвалност за стручну помоћ у изради локалног стратешког документа План јавног здравља. Истакнути су напори и активности које локална заједница предузима како би унапредила и сачувала здравље становника, као и афирмативне мере које се примењују у раду свих јавноздравствених актера општине.

Координатор за израду плана, Зорица Павловић, представила је процес настанка документа, учешће установа и дефинисање циљева који су подељени на посебне активности, остављајући простор за решавање старих и нових изазова. План јавног здравља општине Осечина подржава унапређење здравља, спречавање болести и продужење квалитетног живота становништва. Добро здравље је од суштинског значаја за одрживи економски и друштвени развој и основна брига у животу сваке особе, свих породица и заједнице.

План јавног здравља за период од 2022.-2027. године, се доноси први пут и ослања  на Стратегију ЈЗ Србије.  Носилац послова друштвене бриге за здравље на нивоу ЈЛС јесте Савет за здравље.

Начин и услови живота највише утичу  на здравље, те је неопходно радити на њиховом побољшању и то кроз координисане активности свих сектора.

Др Милијана Поповић је јавно здравље представила кроз практичне примере и смернице које локална самоуправа може да спроводи како би допринела унапређењу и очувању здравља. Акценат је сављен на примарну превенцију, здравствену информисаност, друштвену климу у којој се здравље препознаје као врхунска вредност, потенцијал и предуслов за развој локалне заједнице и целе земље.

Промоција и превенција здравља могућа је само кроз свеобухватну мултисекторску и интердисциплинарну сарадњу свих актера локалне заједницу.

Учесници јавне расправе су изнели позитивне ставове о предложеном нацрту документа и изразили спремност у реализовању предложених активности у оквиру области у којој раде.

Суштина је да се све политике које општина спроводи и планира, базирају на принципима унапређења здравља и превенције фактора ризика и болести, закључено је на расправи.

Нацрт плана јавног здравља са акционим планом је објављен на сајту општине Осечина и заинтересована јавност има увид у исти.

Scroll To Top