ВЕСТИ:
Почетна / јавне расправе / РАНИ ЈАВНИ УВИД
РАНИ ЈАВНИ УВИД

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава рани јавни увид поводом израде просторног плана подручија посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације. Више информација на постављеном линку,као и у прилогу овог обавештења.

https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180

Scroll To Top