ВЕСТИ:
Почетна / јавне расправе / З А К Љ У Ч А К о спровођењу јавне расправе

З А К Љ У Ч А К о спровођењу јавне расправе

На основу члана 14. Закона о јавном здрављу (“Службени гласник РС“, бр.15/2016) и члана  107. Статута општине Осечина (“Општински службени гласник“, број 4/2019), на предлог Савета за јавно здравље, Општинско веће општине Осечина доноси

З А К Љ У Ч А К о спровођењу јавне расправе

I

Спроводи се јавна расправа о Нацрту Плана јавног здравља општине Осечина 2022-2027.

II

Јавна расправа о Нацрту Плана јавног здравља општине Осечина 2022-2027 одржаће се у периоду од 03.03.2022. до 18.03.2022. године.

III

Нацрт одлуке и Упитник за јавну расправу о нацрту Плана јавног здравља општине Осечина 2022-2027  објавити на интернет страници општине Осечина www.osecina.com.

IV

За реализацију овог закључка задужује се Савет за здравље општине Осечина.

V

Закључак ступа на снагу даном доношења, а доставити га Савет за  здравље општине Осечина.

Општинско веће општине Осечина

Број 060-9/2022, дана 03.03.2022. год.

Председник већа,

Никола Томић,

Scroll To Top