ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израда пројектно техничке документације реконструкције школског објекта ОВЦ “Браћа Недић“ Осечина

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израда пројектно техничке документације реконструкције школског објекта ОВЦ “Браћа Недић“ Осечина

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке Израда пројектно техничке документације реконструкције школског објекта ОВЦ “Браћа Недић“ Осечина, услуге – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-1/2022,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-1/2022 са AV Studio Arch & Design doo Београд Јурија Гагарина 149А, матични број 21742538  , ПИБ 112802025

Уговорена вредност јавне набавке износи 467.088,00 динара без ПДВ-а .

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 488.400,00 динара без ПДВ-а, а најнижа износи 467.088,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 24.01.2022. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 03.02.2022. године.

Уговор је закључен до предеаје пројектно техничке документације .

Scroll To Top