ВЕСТИ:
Почетна / јавне расправе / ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине – НАЦРТ БУЏЕТА 2021
ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине – НАЦРТ БУЏЕТА 2021

ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине – НАЦРТ БУЏЕТА 2021

На основу члана 42. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Општинско веће општине Осечина упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ грађанима општине

да се укључе у јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Осечина за 2021. годину која ће се одржати у среду, 28.10.2020. године, са почетком у 10 часова, у сали Скупштине општине Осечина (Карађорђева 114, Осечина).

Нацрт Одлуке о буџету општине Осечина за 2021. годину, са образложењем, као и Упитник за јавну расправу о нацрту буџета се налазе у прилогу овог позива.

Попуњен Упитник у електронској форми се доставља на e-mail адресу: vesna.pavlovic@osecina.co.rs, а у штампаној форми Одељењу за буџет и финансије Општинске управе Осечина.

Датум објављивања позива: 23.10.2020. године

Председник Већа,

Никола Томић, с.р.

НАЦРТ БУЏЕТА 2021

Upitnik za JR o nacrtu budzeta

Scroll To Top